Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Kerava Uusimaa

Keravan rautatieasema

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Keravan rautatieasema
Kuvaus
Kerava on yksi Suomen ensimmäisen, Helsinki-Hämeenlinna -radan asemista. Keravan rakennuskannaltaan monipuolisen asema-alueen historiallinen ydin muodostuu asemarakennuksesta, sen vieressä olevasta entisestä postitalosta, kahdesta asuinrakennuksesta sekä Alikeravantien varrella sijaitsevasta asuinkasarmista. Asemarakennus on torneineen poikkeuksellinen puuasemien joukossa. Postitalo on esimerkki asema-alueille sijoitetuista, nyttemmin harvinaistuneista postirakennuksista.

Keravan puisen aseman uusrenessanssiulkoasu on pääpiirteissään säilynyt. Sen vierellä on postitalo vuodelta 1913. Radan vastapuolella sijaitseva asuinkasarmi on lähes 50 metriä pitkä ja on sekä volyyminsa, koristeellisen vuorauksensa että sijaintinsa vuoksi kaupunkikuvallisesti merkittävä. Se on myös poikkeuksellisen edustava näyte rautatien asuinrakennuksista.

Keravasta on tullut pääkaupunkiseudun vilkkaimpia asemia ja asema-aluetta on uudistettu, merkittävimmin on muuttunut laiturialue alikulkuineen ja laiturikatoksineen.
 
Historia
Helsingin ja Hämeenlinnan välinen ratayhteys avautui liikenteelle 1862. Keravan ensimmäinen, paikalle 1863 siirretty, asemarakennus osoittautui pian pieneksi, etenkin kun Kerava-Porvoo -radan valmistuminen 1874 lisäsi liikennettä. Nykyinen asemarakennus rakennettiin 15 vuotta radan avaamisen jälkeen 1876-1878, todennäköisesti Knut Nylanderin suunnitelmin. Rakennusta laajennettiin 1904. Aseman asuinkasarmi, kahdeksan perheen asuintalo, rakennettiin arkkitehti Bruno Granholmin vuodelta 1896 peräisin olevien piirustusten mukaan.
 
Lisätietoa
Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto. Rakennushistorian osasto. Julkaisu n:o 11, 1/1982. Helsinki 1982.

Antti Rosenberg - Rauno Selin, Suur-Tuusulan historia. Tuusula-Kerava-Järvenpää III. Helsinki 1995.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).

Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma. Keravan kaupunki 2003.
 
kohteeseen sisältyy:  liikenteenrakennus; työväen asuintalo;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Keravan rautatieasema. Saara Vilhunen 2007
Keravan rautatieasema. Saara Vilhunen 2007.
Keravan rautatieasema. Saara Vilhunen 2007
Keravan rautatieasema. Saara Vilhunen 2007.
Keravan rautatieasema-alue. Asema keskellä, postitalo ja asuinkasarmi vasemmalla. Hannu Vallas 1997
Keravan rautatieasema-alue. Asema keskellä, postitalo ja asuinkasarmi vasemmalla. Hannu Vallas 1997.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009