Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Oulu Pohjois-Pohjanmaa

Hietasaaren huvila-alue

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Hietasaaren huvila-alue
Kuvaus
Oulun kaupungin edustalla oleva Hietasaaren vehmas huvila-alue on merkittävä ja varhainen esimerkki kaupunkien lähialueille 1800-luvulla syntyneestä huvilakulttuurista.

Hietasaaressa nyt olevien huviloiden rakennuskanta on peräisin etupäässä 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Huviloita on vielä jäljellä kuutisenkymmentä, joista osa on yksityisten, osa yhteisöjen käytössä.

Hietasaaren alue muodostuu Hietasaaresta, Mustasaaresta, Toppilansaaresta ja useista pikkusaarista ja se kuuluu alavaan Oulujoen suistomuodostumaan. Huvilarakennukset ovat keskittyneet Hietasaaren keski- ja itäosiin, Puomitien ja Vaaskiventien varsille sekä nuorempi huvila-alue kapean Mustasalmen rannoille. Huvila-alueen ominaispiirteisiin kuuluvat vehmas puusto, rehevät puutarhat ja sorapintaiset tiet. Hietasaari on ollut 1900-luvun alusta alkaen huomattava kaupunkilaisten julkinen tila ja virkistysalue, jonka yleiset alueet ovat puistomaisesti hoidettuja.
 
Historia
Hietasaarten kokonaisuus muodostui 1724, jolloin Oulujoen tulvavesi valitsi Toppilansalmen uomakseen. Musta- ja Hietasaari kuuluivat Oulun kaupungin lahjoitusmaihin. 1600-luvulla keskikaupunkilaisilla talonomistajilla oli Hietasaaressa mallassaunoja, pirttejä, tolppa-aittoja ja muita varastoja.

Oulun kaupunki ryhtyi 1850-luvulla vuokraamaan tontteja kaupunkilaisille muiden kaupunkien esimerkin mukaisesti. Huvilayhdyskunnan rakentamista varten annettiin 1855 vuokrajohtosääntö, jonka mukaan rantatontti voitiin vuokrata vain kaupungissa kauppaa harjoittavalle.

Toppilansalmen rannoille muodostui Oulun ympäristön varhaisin huvila-alue (ks. erillinen kohde Toppilan satama ja teollisuusalue). Hietasaaren huvilayhdyskunta syntyi 1860-luvun lopulta alkaen Mustasalmen rantamaille ja Hietasaaren kaupunginpuoleiselle rannalle. Mustasaaren alue palstoitettiin ja palstat huutokaupattiin 1866. Hietasaaren huvila-alue rakennettiin 1800- ja 1900-luvun taitteessa. Kesäasukkaat olivat käsityöläisiä, virkamiehiä ja kauppiaita.

Hietasaaren huvilat joutuivat kaupungin omistukseen 1910, jonka jälkeen ne päästettiin rappeutumaan ja osittain häviämään. Hietasaarta ja Mustasaarta koskeva rakennusjärjestys vahvistettiin 1916. Saarelle oli lupa rakentaa kesähuviloiden lisäksi talviasuttavia taloja 1920-1930-luvuilla.
 
Lisätietoa
Kustaa Hautala, Oulun kaupungin historia IV 1856 - 1918. Oulu 1976.

Toppilansalmi - Hietasaari. Rakennusinventointi 1992. Oulun kaupunki, sarja A 109/1992.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 1. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993.

Kaarina Niskala, Toppilan maankäytön historiaa. Oulun kaupunki, 1997.

Arvokkaita alueita Oulussa, osa I. Oulun kaupunkisuunnittelu. Sarja A 134. Oulu 1999.

Hietasaaren käyttö- ja maisemanhoitosuunnitelma. Oulun kaupunki, Suunnittelukeskus Oy 2000.

Kaarina Niskala, Valkovuokkojen villat: Toppilansalmen huvilat ja puutarhat. Oulu-seura 2007.

Ulla Pohjamo, Esikaupunki moniäänisenä kulttuuriperintönä: Oulun Hietasaari. Taidehistoriallisia tutkimuksia 43. Taidehistorian seura ry 2012.
 
kohteeseen sisältyy:  huvila;
ympäristön nykyluonne:  kulttuurimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009