Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Kolari Lappi

Telatie Venejärveltä Kurtakkoon

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Telatie Venejärveltä Kurtakkoon
Kuvaus
Venejärven ja Kurtakon välinen telatie on muistuma harvaanasutun, pitkään tiettömän Aapa-Lapin kulkureiteistä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla.

Suur-Teuravuoman suuren suoalueen seudulla sijaitsevia kyliä yhdistävä, soiden halki kulkeva noin 6 kilometriä pitkä telatie on vanha, kunnostettu pitkospuureitti.

Alkuperäisestä 1878 rakennetusta telatiestä ja 1930-luvulla kunnostetusta reitistä on osia jäljellä. Telatien käyttäjiä ovat olleet postinkantajat sekä kylien asukkaat matkalla niitty- ja marjastusmaille sekä kalaisille järville. Naamijoen luhtaniityillä, joista on kerätty heinää, on säilynyt joitakin 1800-luvun alkupuolelta peräisin olevia niittykämppiä ja -latoja.

Pitkospuureitistön päätekyliä ovat Kurtakko, Venejärvi ja Teurajärvi. Venejärvi on vanha eränautintajärvi, jonka rannoille on tullut pysyvää asutusta jo 1700-luvulla.

Venejärvi on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
 
Historia
Kurtakon ja Venejärven välille suoalueen itäosan halki rakennettiin 1878 Venäjän keisarillisen senaatin myöntämällä rahoituksella 11 km:n pituinen pitkospuureitti eli telatie. Reitistö kunnostettiin 50 vuotta myöhemmin.

Venejärven ja Kurtakon välinen telatie oli käytössä 1800-luvun lopulta 1950-luvulle. Telatien kunnostushanke toteutettiin 2000-2003.
 
Lisätietoa
Eino Lappalainen, Suur-Teuravuoma ja sen luonto- ja kulttuuripolku telatie. Lapin yliopisto 2002.

Elisa Pääkkö (toim.), Keski- Lapin aapasoiden luonto. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A, No 145. 2004.

Lapin ympäristökeskus, www-sivut. Rakennusperintö ja kulttuuriympäristöt Lapissa. http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3925&lan=fi

Kurtakon kylä, Telatie. http://www.kurtakko.fi/telatie/telatie.html
 
Päivitetty tieto
Telatien linjauksen eteläosa merkitty RKY-inventoinnin karttaan virheellisesti. Osuus on osoitettu peruskartassa näkyvän kelkkareitin kohdalle, kun oikea linjaus on peruskartassakin osoitettu polku- ja pitkospuun merkinnällä.
 
kohteeseen sisältyy:  tie;
ympäristön nykyluonne:  metsämaisema;
 
Venejärven ja Kurtakon välisen telatien alkupää Kurtakossa. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2007
Venejärven ja Kurtakon välisen telatien alkupää Kurtakossa. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009