Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Rovaniemi Lappi

Rovaniemen hallinto- ja kulttuurikeskus

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Rovaniemen hallinto- ja kulttuurikeskus
Kuvaus
Rovaniemen hallinto- ja kulttuurikeskus, joka muodostuu lääninhallituksen rakennusryhmästä, valtion ja kaupungin virastotaloista sekä Rovaniemen kirjastosta ja teatterista, on lajissaan maassamme poikkeuksellisen monumentaalinen ja kaupunkikuvallisesti merkittävä. Rovaniemen asemaa Lapin hallinto- ja kulttuurikeskuksena korostava, vaiheittain toteutettu keskus pohjautuu arkkitehti Alvar Aallon kokonaissuunnitelmaan. Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskus on yksi kolmesta Aallon Suomeen suunnittelemasta vastaavasta keskuksesta ja näistä Seinäjoen ohella ainoa valmiiksi saatettu.

Hallituskadun varrella Ounaskosken rannassa ovat yhtenäisenä rivistönä Rovaniemen jälleenrakentamisvaiheesta peräisin oleva Lapin lääninhallituksen virastotalo ja siihen liittyvät asuinkerrostalot, jotka muodostavat yhtenäisen jälkifunktionalistishenkisen jälleenrakennuskauden kokonaisuuden. Ajallista kerrostumaa jatkavat Alvar Aallon suunnittelemat kaupungintalo sekä kulttuurirakennukset, jotka muodostavat yhden uudemman arkkitehtuurimme merkittävimmistä kokonaissommitelmista.

Kirjaston, Lappia-talon sekä kaupungintalon keskellä on suorakaiteen muotoinen, kolmelta sivulta rajattu puistoalue joka on kaupungintalon edustalla kansalaistori. Kirjastorakennuksen ulkoasussa on korostettu puiston puolella olevaa, pohjaltaan viuhkamaista salia. Lappia-talon, jossa on Rovaniemen kaupunginteatterin tiloja sekä kongressi- ja konserttisalit, tilojen monipuolisuus heijastuu rakennuksen ulkoasussa sekä pohjaratkaisussa. Talon pääosan muodostaa teatteri sivutiloineen. Saleja on korostettu viuhkamaisen kaarevalla pohjaratkaisulla sekä rakennuksen ulkoasussa. Kaupungintalon tilojen hierarkia kuvastuu rakennuksen ulkoasussa selkeästi. Hallintosiipi on Hallituskadun puolella.

Valtakadun ja Ounaskosken välinen, kaupunkikuvallisesti merkittävä lääninhallituksen kortteli on arkkitehti Alvar Aallon 1947 laatiman asemakaavan aluetta. Toisen maailmansodan jälkeen 1947-1948 valmistunut rakennuskokonaisuus käsittää lääninhallituksen toimistotalon, kolme kolmikerroksista asuinkerrostaloa sekä kaksikerroksisen rivitalon, jossa on ollut maaherran virka-asunto ja edustustilat. Tontilla sijaitsee myös entinen Kemijoen uittoyhdistyksen toimitalo vuodelta 1937, joka on harvoja Rovaniemellä Lapin sodasta säilyneitä rakennuksia.
 
Historia
Lapin lääni perustettiin 1938. Ennen sotaa rakennettu Lapin lääninhallituksen ensimmäinen rakennus sijaitsi nykyisestä paikasta 50-100 m luoteeseen. Se tuhoutui Lapin sodassa toisen maailmansodan loppuvaiheissa. Sotien jälkeistä Rovaniemen jälleenrakentamista ohjaavan yleis- ja asemakaavan, ns. Poronsarvikaavan laati 1945 arkkitehti Alvar Aalto. Lääninhallituksen rakennukset suunniteltiin virkatyönä rakennushallituksessa ja korttelin rakennukset valmistuivat 1947-1949.

Alvar Aallon Rovaniemelle suunnittelema hallinto- ja kulttuurikeskus rakennettiin kolmessa vaiheessa 1960-1980-luvulla. Periaatepäätös kirjastotalon rakentamisesta tehtiin samassa yhteydessä kun Rovaniemen kauppala päätettiin muuttaa kaupungiksi 1960. Aalto, jota pyydettiin kirjasto- ja teatteritalon suunnittelijaksi samana vuonna, esitti kirjastosuunnitelman yhteydessä yhtenäisen alueen varaamista kaupungintalolle, kirjastolle ja teatterille. Ensimmäisenä valmistui Rovaniemen kirjasto 1965. Lappia-talo rakennettiin 1972-1976. Viimeisenä valmistui Rovaniemen kaupungintalo 1986.
 
Lisätietoa
Alvar Aalto & Elissa Aalto, Rovaniemen kaupunginkirjasto. Arkkitehti 2/1968.

Jari Haavikko ja Jukka Suvilehto, "Katoava Rovaniemi". Vanhan rakennuskannan inventointi 1984-1986. Lapin maakuntamuseon julkaisuja 3. 1987.

Jarmo Lokio, Lapin kulttuuriympäristöohjelma. Lapin ympäristökeskus 1997.

Päivi Lukkarinen, Aalto Lapissa. Alvar Aallon Lapin tuotanto. Rovaniemen taidemuseon julkaisuja 1998.

Rovaniemen yleiskaava 2015; Rovaniemen kaupunki, kaavoitus 2002.

Päivi Lukkarinen ja Hanna Pöysälä, Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskuksen sekä Lappia-talon rakennushistoriaselvitys. Rovaniemen kaupunki (painamaton) 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  kaupungintalo; muu hallintorakennus; muu kulttuurirakennus;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema Lappia-talo. Johanna Forsius 2008
Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema Lappia-talo. Johanna Forsius 2008.
Rovaniemen lääninhallituksen talo. Johanna Forsius 2008
Rovaniemen lääninhallituksen talo. Johanna Forsius 2008.
Kemijoen Uittoyhdistyksen toimitalo. Johanna Forsius 2008
Kemijoen Uittoyhdistyksen toimitalo. Johanna Forsius 2008.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009