Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Saarijärvi Keski-Suomi

Kolkanniemen pappila

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Kolkanniemen pappila
Kuvaus
Kolkanniemen pappila on Virtain ja Punkalaitumen pappiloiden ohella luonteenomainen esimerkki 1800-luvun lopun rakennustaiteellisista tavoitteista ja sillä on tärkeä merkitys hahmoteltaessa pappilarakentamisen historian kokonaiskuvaa.

Kolkanniemen pappila on rakennettu loitolle varsinaisesta kirkonkylästä, kun taas kappalaisen pappila on läheisessä yhteydessä kirkkoon.

Kolkanniemi sijaitsee Saarijärven Pappilanlahteen työntyvän niemen kärjessä pappilan maatilaan kuuluneiden peltojen ympäröimänä ja sillä on maisemallinen näköyhteys järven takana sijaitsevaan kirkkoon. Rakennus on ajalleen tyypillinen huvilamainen talo, jolle on leimallista epäsymmetrisyys ja suuret suippokaariset ikkunat.

Pappilaan liittyy myös laaja puisto ja puutarha.
 
Historia
Saarijärven pappilaksi hankittiin 1639 Kolkanniemen tila, joka oli erotettu Kantala-nimisestä tilasta 1610. Pappilan päärakennus rakennettiin 1898-1904, koska 1794 valmistunut vanha pappila ei enää vastannut papiston virkataloista 1892 annettua asetusta. Vanha päärakennus siirrettiin pihan itäsivulle toimimaan palvelusväen asuntona ja talousrakennuksena. Piirustukset pappilan rakentamiseksi teki Vaasan lääninarkkitehti K.V. Reinius 1897, mutta jo 1901 arkkitehti Bertel Jung muutti rakenteilla olevan pappilan suunnitelmia.

Pappilaa korjattiin J. Kurosen ja E. I. Sarasen suunnitelmien mukaan 1953, kun se siirtyi Saarijärven kunnan omistukseen. Vuosina 1953-1984 rakennuksessa toimi lastenkoti ja sen jälkeen se siirtyi yksityisomistukseen.
 
Lisätietoa
Pirjo Pennanen, Keskisuomalaista pappila-arkkitehtuuria 1800-luvulla. Pro Gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos 1986.

Reino Kallio, Vanhan Saarijärven historia, Karstula 1987.

Eija-Liisa Lahnala, Saarijärven rakennusperinnettä. Keskisuomalaisia rakennustutkimuksia 4. Keski-Suomen museo 1990.

Heikki Junnila, Saarijärven Historia 1865-1985, Paavon Saarijärvestä kaupungiksi. 1995.

Tiina Koskimies, Ravintoa sielulle ja ruumiille. Suomalainen pappilapuutarha 1900-luvun alkupuoliskolla. Jyväskylän yliopisto, etnologian laitos, tutkimuksia 39, 1999.

Anu Soikkeli, Suomen vanhat pappilat - menneisyyden tulevaisuus. Oulun yliopisto 2000.

Jussi Jäppinen (toim.), Viestejä maisemassa. Keskisuomalainen kulttuuriympäristö. Jyväskylä 2006.

Saija Silén, Mervi Koskinen, Anna Naukkarinen ja Nina Äijälä, Saarijärven kulttuuriympäristöohjelma. Paavon portilta Palavasalmelle. Keski-Suomen ympäristökeskus 2007.

Marja Terttu Knapas et al., Suomalaiset pappilat, kulttuuri-, talous- ja rakennushistoriaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1238/Tieto. 2009.
 
kohteeseen sisältyy:  pappila; puisto;
ympäristön nykyluonne:  kulttuurimaisema;
 
Kolkanniemen pappila. Martti Jokinen 1988
Kolkanniemen pappila. Martti Jokinen 1988.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009