Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Janakkala Kanta-Häme

Turengin rautatieasema

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Turengin rautatieasema
Kuvaus
Janakkalan Turengin asema on Tikkurilan ohella - monet yksityiskohdat jo menettäneenäkin - parhaiten alkuperäisasussaan säilynyt asemarakennus Helsinki-Hämeenlinna -radalla. Molemmat ovat arkkitehti C.A. Edelfeltin suunnittelemia ja edustavat varhaisinta asema-arkkitehtuuria maassamme. Asemarakennuksessa on myös poikkeuksellisen hyvin säilynyt interiööri.

Asemarakennuksen pihanpuolen torni ja kuisti on purettu. Sen sijaan nyt jo harvinainen puinen laiturikatos on säilynyt ja kunnostettu 1999. Asemarakennuksen lisäksi asema-alueella on säilynyt yksi asuinrakennus 1910-luvulta.
 
Historia
Suomen ensimmäinen rautatie valmistui 1862 yhdistämään Helsinkiä ja Hämeenlinnaa. Yksi ratavälin asemista rakennettiin Janakkalan Turenkiin. Turengin rautatieasema ja Leppäkosken ratamestarin talo valmistuivat 1862.

Linjausvaiheessa Turenkia pidettiin mahdollisena risteysasemana tulevalle Pietarin radalle ja tätä silmälläpitäen Turenkiin rakennettiin suuri asema. Myöhemmin risteysasemaksi valittiin kuitenkin Riihimäki. Päätös hidasti Turengin kasvua asemapaikkana, mutta se oli siitä huolimatta vilkas asema 1920-luvulta alkaen. Turenkiin perustettiin Turengin Saha ja Mylly Oy 1906, ja sen yhteyteen sähkölaitos, josta koko yhdyskunta sai sähkönsä 1912 alkaen.
 
Lisätietoa
Aulis J. Alanen, Liikenne ja kulkuväylät vuoden 1860 jälkeen. Hämeen historia IV:I.

Pekka Laurila, Turengin asemarakennus. Arkkitehti 1962/4.

Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Sirkka Valanto, Rautateiden arkkitehtuuri. Asemarakennuksia 1857-1941. Suomen rakennustaiteen museo 1984.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).

Sinikka Joutsalmi: Juna ajaa ohi. Rakennusperintömme, kulttuuriympäristön lukukirja. Ympäristöministeriö ja Museovirasto 2001.

Rakennettu Häme. Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Hämeen liitto 2003.

Teija Ahola, Rakennusinventointi – Janakkala. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 92/2005. Hämeen ympäristökeskus, Janakkalan kunta 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  liikenteenrakennus; työväen asuintalo;
ympäristön nykyluonne:  taajama;
 
Turengin rautatieasema. Kaija Kiiveri-Hakkarainen 2006
Turengin rautatieasema. Kaija Kiiveri-Hakkarainen 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009