Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Pietarsaari Pohjanmaa

Kråkholman asuinalue

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Kråkholman asuinalue
Kuvaus
Kråkholman asemakaavallisesti poikkeuksellisen asuinalueen kaavaratkaisun lähtökohtana on käytetty alueen historialliseen maankäyttöön liittyvää elementtiä, maastoa jäsentäviä leveitä 1700-luvun kiviaitoja 1700-luvulta, joiden lomaan asuintalot on sijoitettu säteittäisesti.

Kråkholma on rakennettu Pietarsaaren Schaumanin sulfaattiselluloosatehtaan insinöörien ja toimihenkilöiden korkeatasoiseksi asuinalueeksi. Asemakaava muodostuu kehämäisistä kaduista ja niiden varrella olevista useista aukiosommitelmista, joissa tontit avautuvat säteittäisesti aukioiden ympärillä.

Yhdestätoista korttelista koostuva yhtenäinen asuinalue on sopeutettu maastoon. Alueelle on luonteenomaista rannikon mäntypuusto ja 1700-luvulta periytyvät tilusten ympäryskiviaidat, jotka rajaavat tontteja. Ohuesti rapatut ja kapearunkoiset, L-kirjaimen muotoiset toisiinsa kiinni rakennetut asuintalot muodostavat muurimaisia aiheita tonttien sisälle. Atrium-tyyppiset pihapiirit korostavat piha-alueen yksityisyyttä.
 
Historia
Kråkholman asuinalueen asemakaavan ja rakennukset suunnitteli arkkitehti Egil Nordin 1962. Alue rakennettiin toimintaansa laajentaneen Oy Wilhelm Schauman Ab:n sulfaattiselluloosatehtaan työntekijöille. Rakennushanke ei ollut tehtaan vaan Pietarsaaren kaupungin, tehtaan toimiessa taustavaikuttajana työntekijöittensä asuntoasiassa. Asuinrakennukset valmistuivat pääosin 1960-luvulla.
 
Lisätietoa
Pekka Toivonen, Työn puolesta. Pietarsaaren paperiliiton osasto 52 historiikki. 1995.

Pekka Toivanen, Jabostads natur, geografi, stadsplaner och arkitektur. Pietarsaaren historia del IV. Staden Jakobstad. Jakobstad 2002.

Guy Björklund, Pietarsaari 200 vuoden aikana. Pietarsaaren kaupungin www-sivut http://www.pietarsaari.fi/jbst/html/12.shtml (9.1.2008)
 
kohteeseen sisältyy:  kaava-alue; kaupungin asuintalo; pihapiiri;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Kråkholman asuinalue sijoittuu mäntyjä kasvavaan maastoon. Margaretha Ehrström 2006
Kråkholman asuinalue sijoittuu mäntyjä kasvavaan maastoon. Margaretha Ehrström 2006.
Kråkholman asuinaluetta. Margaretha Ehrström 2006
Kråkholman asuinaluetta. Margaretha Ehrström 2006.
Kråkholman asuintontit on sijoitettu 1700-luvulta periytyvien kiviaitojen lomaan. Margaretha Ehrström 2006
Kråkholman asuintontit on sijoitettu 1700-luvulta periytyvien kiviaitojen lomaan. Margaretha Ehrström 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009