Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Rovaniemi Lappi

Olkkajärven Kenttälän taloryhmä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Olkkajärven Kenttälän taloryhmä
Kuvaus
Olkkajärven ja Olkkalammen välisellä kannaksella sijaitsevat Kenttäharjun ja Keskitalon eli Kenttälän tilojen pihapiirit edustavat peräpohjalaista talonpoikaisrakentamista tyypillisimmillään.

Pihapiireissä on asuinrakennusten lisäksi useita maatalouteen liittyneitä talousrakennuksia. Kenttäharjun päärakennus on noin vuodelta 1860 ja Keskitalon mansardikattoinen päärakennus 1920-luvulta. Kenttäkannaksen alueella on yksi Pohjois-Suomen suurimmista pelto-raunioista. Keskitalon läheisyydessä on myös pohjoisimmalle Suomelle tyypillinen ja tarpeellinen pyramidikattoinen kesänavetta.
 
Historia
Olkkajärven Kenttälän alueella on asuttu jo kivikaudella. Rantaviivan lähellä on ainakin 1600-luvulta alkaen käytetty kalakenttä, mistä on jäljellä kalatupien ja niiden kiukaiden jäänteitä. Perimätiedon mukaan paikalla (”Kenttäniemellä”) on vanha metsäsaamelaisten asuinpaikka. Kenttälän (nykyisin Kenttäharju) uudistila perustettiin 1850-luvulla.
 
Lisätietoa
Hj. Appelgren, Muinaisjäännöksiä ja Tarinoita Kemin kihlakunnan itäisissä osissa. SMYA V:48. 1881.

Lapin rakennusperintö. Lapin läänin rakennusperinne ry 1984.

Jarmo Lokio, Lapin kulttuuriympäristöohjelma. Lapin ympäristökeskus 1997.

Satu Kalpio ja Tarja Bergman, Lapin perinnemaisemat. Alueelliset ympäristöjulkaisut 116. Lapin ympäristökeskus ja Metsähallitus 1999.

"Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi" -inventointihanke 2004-2008, aineistot. Lapin ympäristökeskus.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009