Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Hyvinkää Uusimaa

Hyvinkään Villatehdas

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Hyvinkään Villatehdas
Kuvaus
Hyvinkään Villatehdas on ollut maamme suurin ja monipuolisin villatehdas. Teollisuusympäristö ja työväen asuntoalue kuvastavat 1900-luvun kutomoteollisuuden merkitystä pienen kauppalan kehitykselle pääradan varressa sen suurimpana työnantajana. Tuotantorakennukset ja työväen asuinalueet, erityisesti Port Arthur ovat säilyneet lähes alkuperäisessä asussaan.

Villatehtaan perustaminen 1892 on aloittanut Hyvinkään kehittymisen teollisuusyhdyskunnaksi ja sillä on rautateiden rinnalla ollut vuosisadan vaihteesta 1980-luvulle asti merkittävä vaikutus paikkakunnan elämään ja ympäristöön.

Villatehtaan vanhimmat tehdasrakennukset sijaitsevat lehmusten reunustaman sisäpihan ympärillä. Pihapuisto on harvinainen säilynyt yksityinen teollisuuden puisto maassamme. Tehtaan laajentuminen on toteutettu näyttävänä pitkien tehdassalien sarjana. Alueen yleisilme poikkeaa muista historiallisista tekstiiliteollisuuden ympäristöistä yksikerroksisten, lanterniinikattoisten tehdasrakennustensa ansiosta. Tehdasrakennusrivin porras- ja vesitornit ovat puolestaan tekstiiliteollisuuden arkkitehtuurille ominaisia erityispiirteitä.

Villatehtaan runkona ovat 1900-luvun alun ja 1910-luvun tehdasrakennukset, joita on tuotannon tarpeiden mukaan laajennettu useassa vaiheessa. Nuorin rakennus on 1984 valmistunut kuituvarasto. Tuotantotoiminnan päättymisen jälkeen rakennuskannasta on purettu 1920-ja 1930 -lukujen rakennusvaiheeseen kuuluneet keskusvarasto, voimalaitos ja värjäämö. Vanhin rakennus, nykyinen TechVilla, on rakennettu 1895-1896. Uusi villatehdas vuodelta 1910 eli ns. hevosenkenkä on alunperin käsittänyt kutomon, konttorirakennuksen, viimeistämön ja voimalaitoksen.

Tehdasalue on siirtynyt 1997 Hyvinkään kaupungin omistukseen ja
tiloja vuokrataan ulkopuolisille. Villatehtaan entinen paloasema keskellä pihan puistoaluetta toimii Valvillan tehdasmuseona.
 
Historia
Villatehdas aloitti vuonna 1892 toimintansa pienenä käsityöhön perustuvana kehräämönä. Perustaja oli insinööri Ossian Donner, joka jo muutaman vuoden kuluttua siirsi omistuksen yhtiöpohjaiseksi nimellä Hyvinge Yllespinneri & Väfveri Ab (Hyvinkään Villakehräämö ja Kutomo Oy). Perustan yhtiön menestykselle muodosti 1800-ja 1900-lukujen vaihteessa alkanut villateollisuuden nousukausi ja Donnerien suvun kahden Helsingissä sijainneen villatehtaan yhdistämien Hyvinkään tehtaaseen.

Nykyiselle teollisuustontille rakennettiin ensimmäinen kehräämörakennus 1895-1896 ja laajennustyöt alkoivat 1899. Ns. Port Arthurin työväenasuinrakennukset rakennettiin 1900-luvun alussa. Naistenkankaiden kutomo siirrettiin Helsingistä 1907 Hyvinkäälle vanhan kutomon itäpuolelle valmistuneeseen tehdassaliin. Kampalankakehräämö siirrettiin Helsingistä 1914 vanhan kutomon länsipuolelle rakennettuun tehdassaliin. Valtion rautateiden keskuspuutarhan ylipuutarhuri Willy Nykopp teki 1925 Yhdistyneiden Villatehtaiden puistosuunnitelman.

1930- ja 1950-luvut olivat taloudellisesti suotuisia, mikä näkyi myös rakennusinvestointeina. Seuraavan vuosikymmenet olivat saneeraustoimenpiteiden aikaa, joka johti kuitenkin tehtaan lopettamiseen 1991. Viimeksi villateollisuutta ylläpiti alueella Valvilla Oy ja tehdastoiminnan loputtua rakennukset otettiin toimistokäyttöön.
 
Lisätietoa
Ossian Donner, Hyvinge Klädesfabrik 1892-1917. Helsingfors 1917.

Marja Alanko, Hyvinkään kulttuuriympäristön historiallinen kuvaus. Helsinki 1985.

Lea Bergström, Heli Javanainen ja Raisa Laurila-Hakulinen (toim.), Unelma kaupungista. Suunnittelua ja rakentamista Hyvinkäällä. Hyvinkään taidemuseon julkaisuja 9. Hyvinkää 1994.

Tuija Ylä-Rautio, Hyvinkään villatehdas. Historiallinen selvitys ja suunnitelma Hyvinkään kaupungintaloksi ja -virastoksi. Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto, diplomityö 1994.

Heli Javanainen, Hyvinkään villatehtaan alueen rakennushistoriallinen selvitys. Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto, diplomityö 1997.

Hyvinkään keskustaajaman kulttuuriympäristöohjelma. Hyvinkään kaupunki 2000.
 
kohteeseen sisältyy:  muu teollisuusrakennus; työväen asuintalo;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Villatehtaan pihapuistoa reunustavia tehdasrakennuksia. Soile Tirilä 2001
Villatehtaan pihapuistoa reunustavia tehdasrakennuksia. Soile Tirilä 2001.
Hyvinkään Villatehtaan katujulkisivu. Saara Vilhunen 2007
Hyvinkään Villatehtaan katujulkisivu. Saara Vilhunen 2007.
Hyvinkään Villatehdas. Saara Vilhunen 2007
Hyvinkään Villatehdas. Saara Vilhunen 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009