Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Hämeenkyrö Pirkanmaa

Herttualan kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Herttualan kylä
Kuvaus
Vanhan Hämeenkankaantien varrella sijaitsevan raittikylän, Herttualan, tiivis kylärakenne ja monipuolinen rakennuskanta ovat säilyneet hyvin Pirkanmaan viljely- ja järviseudulle ominaisessa vaihtelevassa, pitkään viljelyksessä olleessa agraarimaisemassa.

Herttualan kylä sijaitsee aikanaan Satakunnasta Pohjanmaalle johtaneen yleisen maantien varrella. Herttualan kylänraitti onkin osa Hämeenkankaan tietä. Kylä koostuu niin talonpoikaistaloista kuin myös pienemmistä käsityöläis- ja itsellismökeistä. Kylän pohjoislaidalla on kolme suurta talonpoikaistilaa, joiden vanhat rakennukset sijaitsevat tiiviinä ryhmänä kylänraitin molemmin puolin. Lähellä toisiaan sijaitsevat Kirmon ja Mikkolan talonpoikaistilat. Tienristeyksen länsipuolella on tiivistä tupa-asutusta, joukossa mm. vanha asesepän paja. Kylää ympäröivät laajat viljelykset. Herttualan kylä liittyy laajempaan Heinijärven kulttuurimaisemaan ja sillanpääläiseen maisemakuvaan.
 
Historia
Herttualan kylä asutettiin keskiajan kuluessa, uuden ajan alkupuolella kylässä oli kolme taloa. Tiivisti rakennettu kylärakenne säilyi vielä 1860-luvulle saakka, jolloin Kirmon ja Mikkolan tilojen rakennusten välistä purettiin Ala-Keskisen tilakeskus. Mikkolan tilan päärakennus on peräisin 1800-luvun jälkipuoliskolta, Kirmon molemmat asuinrakennukset rakennettiin 1800-luvulla.
 
Lisätietoa
Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö. Mietintö 66/1992. Ympäristöministeriö. Ympäristönsuojeluosasto. 1993.

Kansallismaisema. Ympäristöministeriö. Alueiden käytön osasto. Helsinki 1993.
Hämeenkyrön kansallismaiseman hoitosuunnitelma. Hämeenkyrön kunta 1996.

Leila Niemenmaa, Herttualan kylää 1880-1940. 2003.

Terhi Nallinmaa-Luoto & Marja Agge, Hämeenkyrön historia III vuodesta 1866 vuoteen 2000. Hämeenkyrön kunta 2003.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pienasumus; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009