Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Loviisa Uusimaa

Härkäpään kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Härkäpään kylä
Kuvaus
Härkäpään saaristolaiskylä on säilyttänyt poikkeuksellisen hyvin alkuperäisen luonteensa ja rakenteensa.

Suojaisaan merenlahteen viettävään rinteeseen muodostunut
keskiaikaisperäinen saaristolaiskylä on säilyttänyt perinteisen, pienimittakaavaisen luonteensa osittaisesta uudisrakentamisesta huolimatta. Rakennukset ovat sijoittuneet nauhamaisesti kapeaa, pohjois-eteläsuuntaista harjua pitkin kulkevan kylänraitin molemmin puolin. Nykyinen rakennuskanta kylän ydinosassa muodostuu talonpoikaistalojen pihapiireistä. Päärakennukset ovat pääasiassa ennen 1920-lukua rakennettuja. Joukossa on myös suurikokoisia mansardikattoisia huviloita 1910- ja 1920-luvuilta. Kylämiljööseen kuuluu myös kyläkauppa, koulu, paloasema, seurantalo ja pienvenesatama. Mäen korkeimmalla kohdalla kyläkuvaa hallitsee 1800-luvulla rakennettu tuulimylly.
 
Historia
Härkäpään kylässä oli 1560-luvulla 9 taloa. 1700-luvun lopulla asutus sijoittui maantien varteen ja Lillholmenille kylästä itään. 1800-luvun loppupuolelle mennessä asutus oli levinnyt tienvartta myöten pohjoiseen ja etelään. 1920-luvulla asutus levisi kylää ympäröivien viljelyaukeiden reunoille ja tiivistyi 1940-luvun jälkeen.
 
Lisätietoa
Selja Flink, Pernajan eteläosien rakennusinventointi 1996. Pernajan kunta 1997.

Olle Sirén, Pernajan pitäjän historia keskiajalta 2000-luvulle. Pernajan kunta 2003.

Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (RAKU). Itä-Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto. Itä-Uudenmaan liitto julkaisu 90, 2007.
 
kohteeseen sisältyy:  koulu; kylä; pienasumus; seurantalo; talonpoikaistalo; tuulimylly;
ympäristön nykyluonne:  kulttuurimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009