Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Enontekiö Lappi

Enontekiön jälleenrakennuskauden julkinen rakentaminen

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Enontekiön jälleenrakennuskauden julkinen rakentaminen
Kuvaus
Arkkitehti Veikko Larkaksen Enontekiöön toisen maailmansodan jälkeen suunnittelema Hetan kirkko, muu julkinen rakentaminen ja asuntolakoulut edustavat jälleenrakennuskauden arkkitehtuurisuunnittelua Lapin kunnassa, jonka rakennuskannasta suurin osa tuhoutui Lapin sodassa. Hetan kirkko on saamelaisväestön tärkeimpiä kirkkoja ja asuntolakoulut tyypillisiä nimenomaan Lapissa, jossa koulupiirit olivat laajoja ja koulumatkat pitkiä.

Pohjoisen ja läntisen Lapin kuntien keskustaajamia ja kirkonkyliä leimaa toisen maailmansodan jälkeinen jälleenrakentaminen usein yksittäisinä rakennuksina uudemman rakennuskannan joukossa.

Enontekiön kirkko on rakennettu 1949-1952 sodassa tuhoutuneen kirkon paikalle. Arkkitehti Veikko Larkaksen suunnittelema kirkko ja sen 30 metriä korkea kellotorni ovat Hetan kirkonkylän maisemallisia maamerkkejä vesistön ja vaaranrinteen välissä. Kirkon alapuolisessa rinteessä on Larkasen suunnittelema Hetan nykyinen ala-aste, joka on ollut alkuaan asuntolakoulu. Larkaksen suunnittelemista kouluista kolme oli asuntolakouluja - Hetan lisäksi Karesuvannon ja Palojoensuun koulut.

Vastaava esimerkki jälleenrakennuskauden julkisesta arkkitehtisuunnittelusta ovat Antero Pernajan suunnitelmin toteutettu Pellon kirkko ja L.E. Hansténin suunnittelema, 1952 valmistunut Pellon ala-aste.
 
Historia
Lapin sodassa Enontekiön rakennuskannasta tuhoutui noin 90 %. Myös Hetan kirkko, joka oli Enontekiön seurakunnan itsenäistymisen ajalta 1862, tuhottin Saksan armeijan vetäytessä toisen maailmansodan loppuvaiheessa Suomesta.

Sodan jälkeen rakennustoiminta oli materiaali- ja tarvikepulan vuoksi säännösteltyä ja sitä johti kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusasiain osasto KYMRO, jonka alaisena Lapin rakennuspiiri toimi päällikkönään arkkitehti Ferdinand Salokangas. Enontekiön kunnalle sen ajan julkiset rakennukset suunnitteli arkkitehti Veikko Larkas.

Hetan kirkko vihittiin käyttöön 1952. Kirkon rakentamiseen saatiin huomattavaa rahallista avustusta Amerikan luterilaiselta kirkolta. Urut saatiin lahjaksi Länsi-Saksalta 1958. Alttariseinä, jonka mosaiikkifiguurit kuvaavat ylösnoussutta Kristusta siunaamassa Lapin maata ja kansaa, on taiteilija Uuno Eskolan käsialaa. Saarnatuolin puuveistokset suunnitteli taiteilija Mikko Hovi ja kirkkoon hankittiin Paavo Tynellin suunnittelemat kattokruunut. Punahonkaisen kastepöydän lahjoitti Lapin rajavartioston 3. komppania. Kirkon ulkopuolen kunnostustöitä tehtiin 2005 ja sisäpuolen 2006.
 
Lisätietoa
Erkki Koiso-Kanttila, "Suunnitteluaputoiminta Lapin asutuskeskuksissa jälleenrakennuskautena 1945-46". Arkkitehti 1946.

Martti Ursin, Pohjois-Suomen tuhot ja jälleenrakennus saksalaissodan 1944-1945 jälkeen. Studia Historica Septentrionalia 2. 1980.

Paavo Kurkela, Enontekiön koululaitos 100 v: Hetan koulu 1888-1988. Enontekiön kunta 1988.

Mikko Malkavaara, "Suomen luterilainen kirkko ulkomaisen avun vastaanottajana (1945-1952)". Kansainvälisen vastuun oppivuodet. Kirkon ulkomaanavun kehityslinjoja. Kirkon ulkomaanavun 50-vuotishistoriikki. 1997.

Mirja Rauhala, Enontekiön kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö 540. Ympäristöministeriö 2002.

Armas Vuontisjärvi. Enontekiön kirkko - sodassa tuhoutunut ja uudelleen rakennettu. Enontekiöläiset sodissa ja kotirintamalla 1939-1945. Veteraanimatrikkeli. Tornio 2003.

Antti Pihkala (toim.), Jälleenrakennuksen perintö Lapissa. Lapin läänin rakennusperinne ry. Oulu 2004.

Tiina Elo, Tuhkasta nousseet kirkot. Kirkkojen jälleenrakennus Lapissa. Raito 2004. Lapin maakuntamuseo. http://www.rovaniemi.fi/files/20041228133159.pdf

"Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi" -inventointihanke 2004-2008, aineistot. Lapin ympäristökeskus.
 
kohteeseen sisältyy:  kirkko; koulu;
ympäristön nykyluonne:  kirkonkylä;
 
Hetan kirkko ja Ounasjärven rannan rakennuksia. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2004
Hetan kirkko ja Ounasjärven rannan rakennuksia. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2004.
Hetan koulu. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2004
Hetan koulu. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2004.
Karessuvannon koulu. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2004
Karessuvannon koulu. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2004.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009