Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Siikajoki Pohjois-Pohjanmaa

Ruukin maatalousoppilaitos

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Ruukin maatalousoppilaitos
Kuvaus
Ruukin maatalousoppilaitos on rakennuskannaltaan yhtenäinen ja hyvin säilynyt oppilaitoskokonaisuus. Maakunnan viljelijöiden ammattitaidon kasvattamiseksi perustettu oppilaitos on osa valtion 1900-luvun maatalouden koulutusta.

Siikajoen pohjoisrannalla sijaitsevan oppilaitoksen rakennuskanta edustaa 1920-luvun klassismia. Puiseen rakennuskantaan kuuluvat kaksikerroksiset päärakennus ja oppilasasuntola sekä pihapiiriin keskeisesti sijoitettu johtajan asunto. Päärakennuksen takana on kaksi talousrakennusta. Peiterimoitetut ja rakentamisajalleen tyypilliset rakennukset ovat vuosilta 1925-1927. Puistomaista pihapiiriä leimaavat kuusiaidat ja lehtikuusikko. Oppilaitoksen yhteydessä toimii opetusmaatila.

Oppilaitokseen liittyy Greuksen tilalle 1924 perustettu kasvinviljelykoeasema eli MTT:n Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema. Yhdessä laitokset ovat muodostaneet maatalouskeskuksen, ja luoneet edellytyksiä seudun maatalouden kehittämiselle. Tutkimusaseman vanhimmat rakennukset ovat umpipihamaiseksi järjestetyn Ala-Greuksen sekä Yli-Greuksen tilojen rakennuskantaa 1800-luvulta. Oppilaitoksen ja koeaseman rakennuskantaa on niiden toiminnan aikana täydennetty.
 
Historia
Maamieskouluista, joiden tarkoitus oli antaa opetusta pienviljelijäväestön tarpeisiin, annettu asetus hyväksyttiin 1890 ja Pohjois-Pohjanmaan ensimmäinen maamieskoulu perustettiin Ylivieskaan 1906. Oppilaitos toimi useilla paikkakunnilla kunnes se päätettiin siirtää tuolloisen Revonlahden pitäjän Greuksen tilalle, missä sen toiminta alkoi 1926. Valtio oli ostanut tilan Raahe Oy:ltä Pohjois-Pohjanmaan kasvinviljelykoeasemaksi 1924, jolloin annettiin asetus maatalouden koe- ja tutkimustoiminnasta.

Maamieskoulun päärakennuksen ja talousrakennuksen suunnitteli rakennusmestari J. Karvonen ja rehtorin asunnon, veistonopettajan asunnon, veistosalin, oppilasasuntolan ja saunan arkkitehti H. Lankinen. Yksityisenä maamieskouluna perustettu oppilaitos otettiin valtion hoitoon 1933. Koulun nimi muuttui 1961 maatalousoppilaitokseksi ja koulutuskuntayhtymän hallintaan siirtyessä 1994 Ruukin maaseutuoppilaitokseksi. Päärakennusta korjattiin 1995.
 
Lisätietoa
N. Pelttari, Pohjois-Pohjanmaan Maamieskoulun kertomus vuodelta 1927 ja historiikkia aikaisemmasta toiminnasta. 1928.

Kalle Louhela, maatalous- ja kotiteollisuuskoulut sekä kansanopistot Pohjois-Pohjanmaalla. Talonpoika VIII. Porvoo 1931.

Heikki Hakkola, Pohjois-Pohjanmaan koeasema. E. Rytsä (toim.), Maatalouden tutkimuskeskuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898-1978. Helsinki 1978.

Risto Vilmusenaho, Siikajokilaakson historia II, 1860-1960. Siikajokilaakson kunnan ja seurakunnat 1984.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 2. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993.

Lumi Marja Eskola (toim.), Ruukin pitäjäkirja. Eilisen kautta kohti huomista. 2003.

Ruukin maaseutuoppilaitos (ent. Maamieskoulu) ja Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema, Ruukki. Kohdeinventointi. Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo 2004 (kopio).
 
kohteeseen sisältyy:  oppilaitos;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009