Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Pello Lappi

Ratasjärven kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Ratasjärven kylä
Kuvaus
Jylhien vaarojen välisessä painanteessa sijaitseva Ratasjärven kylä on Peräpohjolan vaara- ja jokiseudulle tyypillinen maatalouskylä ja kuuluu Lapin eheimpinä säilyneisiin kokonaisuuksiin. Tornionjokeen laskevan Ratasjärven kaakkoispäässä sijaitseva samanniminen kylä rakennuksineen ja rantaviljelmineen muodostaa tasapainoisen kokonaisuuden. Vanhapihan, Juuson ja Rastin tilakeskukset ovat perinteiseen peräpohjalaiseen tapaan rakennettuja.

Kyläasutus sjoittuu metsänreunaan eri puolilla loivasti kumpuilevien peltojen ja pajukkoluhtien ympäröimää Ratasjärveä. Kylän vanhinta rakennuskantaa edustavat Vanhapihan, Rastin ja Juuson rakennusryhmät muodostivat ehyen kokonaisuuden järven itärannan avoimessa peltomaisemassa. Kylän talot ovat valtaosin sodanjälkeisiä puolitoistakerroksisia jälleenrakennuskauden taloja. Pihoilta avautuvat esteettömät näkymät peltojen, luhtien ja järven yli vastarannalle.

Ratasjärven kylä on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta "Ratasjärven kulttuurimaisemat".
 
Historia
Osoituksena Ratasjärven ympäristön otollisuudesta erätaloudelle ovat useat kivikautiset asuinpaikat sekä Jyppyrän länsirinteiltä tunnetut toistakymmentä peuranpyyntikuoppaa. 1660-luvulle asti Tornionlaakso oli vakavaraista seutua, jolle metsästys, kalastus, kaskenpoltto ja kehittynyt karjatalous toivat vaurautta.
 
Lisätietoa
Kaisu Taskinen, Tornionjokilaaksolainen kulttuurimaisema - Juoksengin Ratasjärven kylän kehitys. Tornionlaakson vuosikirja 1995.

Jarmo Lokio, Lapin kulttuuriympäristöohjelma. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi 1997.

Satu Kalpio ja Tarja Bergman, Lapin perinnemaisemat. Alueelliset ympäristöjulkaisut 116. Lapin ympäristökeskus ja Metsähallitus 1999.

"Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi" -inventointihanke 2004-2008, aineistot. Lapin ympäristökeskus.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pihapiiri;
ympäristön nykyluonne:  tunturimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009