Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Tammela Kanta-Häme

Torron kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Torron kylä
Kuvaus
Torron kylä on Hämeen harvaan asutulle metsäylänköseudulle syntynyt raittikylä, jonka nykyinen, suhteellisen pienimittakaavainen, yhtenäinen rakennuskanta on peräisin 1800- ja 1900-lukujen taitteesta. Paikallisteiden risteyksessä sijaitsevalla vanhalla kylätontilla on säilynyt tiivis rakennustapa.

Vahvasti nauhamaisen kyläkeskuksen rakennuskanta ryhmittyy rinteeseen kylänraitin varteen, josta avautuu näkymä Torronjoen rantaviljelmille.

Kylän hautausmaa on 1800-luvulta. Purettuun rukoushuoneeseen liittynyt kellotapuli on rakennettu 1892. Rukoushuoneen paikalla on 1894 valmistunut kansakoulu. Mänkin, Marttilan, Ali-Rekolan ja Nikulan tilakeskusten päärakennukset ovat 1800- ja 1900-luvun vaihteesta.

Pellon etelälaidalla, Keinukallion lounaispuolella, on Heponiitynmäki -niminen kaivos, josta 1700- ja 1800-luvulla on viety kiveä lasin raaka-aineeksi Someron Åvikin lasitehtaalle.
 
Historia
Paimiojoen latvaosille, laajan suoalueen laitaan perustettu Torron kylä asutettiin keskiajalla. Kylässä oli 1500-luvun lopulla viisi taloa.

Kylän elinkeinotoimintaan liittyy maanviljelyn lisäksi lukuisia kivilouhoksia ja kaivoksia, joista kaivettiin kirjomaasälpää Åvikin lasitehtaalle. Kylän kaivosten toiminta-aika noudattaa lasitehtaan toimintavuosia 1740-luvulta 1830-luvulle.

Torron kylään rakennettiin 1800-luvun alussa oma rukoushuone eli kyläkirkko. Hautausmaa vihittiin käyttöön 1801. Kyläkirkkoon hankittiin kello ja rakennettiin kellotapuli 1811. Uusi rukoushuone rakennettiin samalle paikalle 1840-luvulla. Vuosisadan loppupuolella Torrolle puuhattiin kansakoulua, kyläkirkon tontti ja kelvolliset rakennusaineet luovutettiin koulun hyväksi ja tontille jäi vain vanha kellotapuli.

Torron nykyinen hautausmaa vihittiin käyttöön 1891 ja hautausmaan yhteyteen rakennettiin 1969 talkoovoimin uusi kappeli.
 
Lisätietoa
Eeva Ojanen, Tammelan historia 1-2. Tammelan kunta 1983, 1992.

Rakennettu Häme. Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Hämeen liitto 2003.

Köykkä, Stålhammar. "Näin on tehty, Lounaishämäläisiä kyläkuvauksia". 2005.

Kaivoksen perustiedot, internetsivut: http://www.gsf.fi/aineistot/kaivosteollisuus/2.%20Kaivokset/A-Kaivokset_1530_2001_Luettelo.xls
 
kohteeseen sisältyy:  hautausmaa; kaivos; kirkko; koulu; kylä; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009