Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Turku Varsinais-Suomi

Turun yliopistollinen keskussairaala

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Turun yliopistollinen keskussairaala
Kuvaus
Turun yliopistollisen keskussairaalan vaiheittain rakennettu kokonaisuus kuvastaa sairaanhoidossa tapahtuneita muutoksia sekä sairaalarakentamisen suunnitteluperiaatteiden kehitystä. Vanhinta 1880-luvun lääninsairaalan kerrostumaa reunustavat 1930-luvun funktionalistishenkinen sairaala-arkkitehtuuri sekä 1960-luvun keskussairaalan modernistinen elementtirakentaminen.

Kiinamyllynmäellä vanhinta sairaalarakentamisen vaihetta edustavat paviljonkijärjestelmän mukaan toteutetut lääninsairaalan rakennukset 1800-luvun loppupuolelta. Niihin lukeutuvat kaksi yksikerroksista uusrenessanssi- ja sveitsiläistyylistä puurakennusta 1870-luvun lopulta sekä kolme kaksikerroksista uusrenessanssityylistä kivirakennusta vuosilta 1874-1881. Kiinamyllynkadun varren puurakennukset ovat toimineet alun perin lääninsairaalan porttivahdin ja alilääkärin asuinrakennuksina.

Sairaala-alueen eteläreunalle Kiinamyllynkadun varteen sijoitetut lääninsairaalan uudisrakennukset 1930-luvulta ovat edustaneet tilojensa ja tekniikkansa puolesta aikansa yleissairaalaa. 1900-luvun alkupuolen yleissairaaloille tyypillisesti monikerroksisen nk. blokkisairaalan rakennukset ovat kolmesta kahdeksaan kerrosta korkeita. Keskitetyllä, useampikerroksisella sairaalaratkaisulla on pyritty henkilökunnan ajan ja mm. tonttimaan säästöön. Huonetilaohjelmaan kuuluvat keskikäytävän varteen sijoitetut erilliset vastaanotto-, vuode-, leikkaus-, röntgen-, poliklinikka- ja laboratorio- ym. tilat. Sairaalan viereinen asunto- ja asuntolarakennus Kiinamyllynkadulla on liitetty yhdysparven kautta potilasrakennukseen.

Opetustehtäviä jo lääninsairaala-aikana hoitaneeseen sairaalaan kuuluu eri-ikäisiä sairaanhoitajakoulun ja lääketieteellisen tiedekunnan rakennuksia. Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan teoreettiset laitokset sijaitsevat ns. A-sairaalan jatkeena Kiinamyllynkadulla. Laitoksen edustalla on 1930-luvun kokonaisuuteen kuuluva sairaalan kappeli.

Turun yliopistollisen keskussairaalan 1960-luvulla valmistunut nk. U-sairaala on arkkitehtien Ragnar ja Martta Ypyän suunnittelema. Hämeentien varressa kohoava kolmetoistakerroksinen sairaala on rakennettu ns. blokkijärjestelmän mukaan keskittämällä toiminnot yhteen rakennukseen. Teräsbetonirunkoisessa rakennuksessa on valkobetonipintainen sandwich-elementeistä sommiteltu nauhaikkunajulkisivu. Sairaalan alimmat kerrokset muodostavat leveän jalustan korkealle ja rungoltaan kapeammalle vuodeosastorakennukselle. Eteläisellä julkisivulla on pitkä ulkoneva parvekevyöhyke ja pohjoisella julkisivulla ylimpien kerrosten nauhan katkaisevat kolme luentosali-ikkunaa. Sairaalamassan jatkeena on matalampina paviljonkeina talouskeskus ja lämpökeskus. Niiden julkisivuissa on käytetty suurta punatiililaattaa. U-sairaalan rakentamisen yhteydessä toteutettu betonirakenteinen pysäköintirakennus on Kiinamyllynkadun puolen rinteellä.
 
Historia
Turun lääninsairaala, joka oli aloittanut toimintansa 1759 maamme ensimmäisenä lääninsairaalana siirtyi Linnankadulta nykyiselle paikalleen Kiinamyllynmäelle 1880-luvulla. Asemakaavoitetun kaupungin ulkopuolella Hämeentullin kohdalla sijainneella mäellä oli ollut 1700-luvulla turkulaisapteekkien yhteinen kiniinimylly.

Kiinamyllynmäelle valmistui 1880-luvun alkuun mennessä yleisten rakennusten ylihallituksessa arkkitehtien Dahlström ja Lindqvist suunnittelemina lasarettiosasto, talouskeskus, iho- ja sukupuolitautien osasto ja mielitautien osasto. Samaan aikaan alueelle rakennettiin myös porttivahdin ja alilääkärin asuinrakennukset sekä puisto. Talousrakennusta korotettiin 1906 ja 1930 ja uusi talousrakennus rakennettiin arkkitehti T. Montellin ja insinööri K.A. Krankin suunnitelmin tuolloisen sairaalan pohjoispuolelle 1931.

Turun lääninsairaala koulutti hoitajia vuodesta 1893 lähtien ja sairaanhoitokoulu perustettiin 1931. Nelikerroksinen koulu ja oppilasasuntola rakennettiin lääkintöhallituksen arkkitehti R. Wessmanin suunnitelmin vanhan talousrakennuksen jatkeeksi. Wessman suunnitteli myös 1948 valmistuneen Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan teoreettiset laitokset. 1955 valmistuneen lääketieteellisen tiedekunnan opetusrakennuksen suunnitteli arkkitehti Jorma Järvi. Lääninsairaalan uudisrakennus, ns. A-sairaala rakennettiin 1934-1937 lääkintöhallituksen rakennusosaston arkkitehtien Jussi Paatelan ja Uno Ullbergin suunnitelmin. Se oli Turun seudun kuntapiirin ja valtion yhteisesti rahoittama. Samassa vaiheessa varsinaisen sairaalan kanssa rakennettiin tunneli talousrakennukseen, siipirakennus, kappeli sekä henkilökunnan asuntola. Sairaansijojen määrä lisääntyi 298:lla yhteensä 525:een.

Laki Turun lääninsairaalan käyttämisestä kaupunkiin perustettavan lääketieteellisen tiedekunnan opetussairaalana tuli voimaan 10.9.1943. Sairaalan uudisrakennusten suunnittelemisesta järjestettiin kilpailu, jonka voitti 1955 Martta ja Ragnar Ypyän ehdotus ”Kallonporaajan paratiisi”. Sairaalalaki ja laki yliopistollisista keskussairaaloista hyväksyttiin 1956 ja valtio luovutti Turun lääninsairaalan keskussairaalaliitolle 1958. Ypyöiden rakennussuunnitelmaa laajennettiin kilpailun jälkeen ja varsinainen sairaalarakennus sekä talousrakennus valmistuivat 1964-1968 ja lämpökeskus 1962. Lisäksi rakennettiin pysäköintitalo sairaalan sisäänkäynnin kohdalle ja eri rakennuksia yhdistävä tunneli. Sairaansijojen määrä nousi noin tuhanteen.

Jo Ypyöiden suunnitelmaan sisältyi toinen rakennusvaihe, jolloin sairaala-alue laajenisi rautatien toiselle puolelle. Helsingintien ja radan ylittävä pysäköintirakennus rakennettiin 1997. Arkkitehtitoimisto Paatela-Paatela & Co Oy:n suunnittelema T-sairaala on suunniteltu otettavaksi käyttöön 2011.
 
Lisätietoa
Utvidgningen av länssjukhuset i Åbo. Arkkitehti 12/1937.

A.R. Klossner, Turun lääninsairaalan vaiheita 1857-1957. Turku 1967.

Martta ja Ragnar Ypyä, Turun yliopistollinen keskussairaala. Arkkitehti 1/1969.

Niilo Pesonen, Terveyden puolesta sairautta vastaan. 1980.

Risto Lahesmaa (toim.), TYKS: keskussairaalaliiton aika 1958-1990. Turun yliopistollinen keskussairaala. 1997.

Leena Makkonen, Martta ja Ragnar Ypyä. Abacus 7. 1998.

Mikael Paatela, Sairaalarakennuksen kehitys. Arkkitehtitoimisto Paatela-Paatela & Co. 2003.

Tapani Havia, Turun lasaretista yliopistosairaalaksi. Kaksisataaviisikymmentä vuotta suomalaista sairaalaelämää. Turku 2006.

Turun yliopistollisen keskussairaalan www-sivut: http://www.tyks.fi/fi/t-sairaala (10.3.2008).
 
kohteeseen sisältyy:  sairaala, parantola;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Turun lääninsairaalan vanhimpia paviljonkityyppisiä rakennuksia sairaala-alueen keskellä. Hilkka Högström 2008
Turun lääninsairaalan vanhimpia paviljonkityyppisiä rakennuksia sairaala-alueen keskellä. Hilkka Högström 2008.
Turun lääninsairaalan 1930-luvun uudisrakennuksia. Hilkka Högström 2008
Turun lääninsairaalan 1930-luvun uudisrakennuksia. Hilkka Högström 2008.
Turun yliopistollisen keskussairaalan nk. U-sairaala. Timo-Pekka Heima 2007
Turun yliopistollisen keskussairaalan nk. U-sairaala. Timo-Pekka Heima 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009