Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Lohja Uusimaa

Nummijärven kylä ja kulttuurimaisema

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Nummijärven kylä ja kulttuurimaisema
Kuvaus
Nummijärven kylä edustaa yhtenäistä 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun talonpoikaista rakennuskulttuuria. Kylässä on useita vanhoilla paikoillaan hyvin säilyneitä kantatilakokonaisuuksia.

Kulttuurimaisema on pinnanmuodostukseltaan vaikuttava. Kylää kehystävät kumpuilevat pellot ja metsäiset ja kallioiset mäet. Kylän läpi kulkee kaartuva kylätie, jonka molemmin puolin ovat kantatilojen rakennusryhmät. Kylä viljelyksineen avautuu lounaaseen Nummijärven lahdelle.

Heinon tilakeskus on kylätien länsipuolella, peltoaukeiden laidalla. Sen eteläpuolella, metsän ja kallion reunalla on Seppälän tilakeskus. Tien varressa on Heikkilän talouskeskus, Pakkanen sitä vastapäätä tien toisella puolella. Eskolan talo on järven rantaan viettävässä rinteessä. Tilakeskukset ovat hyvin säilyneitä ja yhtenäisiä. Pitkänurkkaiset päärakennukset ovat jokseenkin samalta ajalta 1800-luvun puolivälin vaiheilta. Talouskeskuksiin liittyy nuorempia asuin- ja talousrakennuksia mm. 1900-luvun alusta. Kumpuilevat pellot ympäröivät asutusta.
 
Historia
Nummijärvi on alaltaan Karjalohjan suurin kylä pitäjän pohjoisosassa. Kylän keskustaa hallitsee Nummijärvi.

Nummijärven kylän pellot ja ulkoniityt mitattiin ja jaettiin 1778, muut tilukset 1780. Jakoa korjattiin 1790. Kylän tilat olivat silloin Heinu (Heino), Pakkanen, Eskola, Heikkilä ja Seppä (Seppälä).

Eskolan tilakeskus siirrettiin 1906-07 Nummijärven rannasta muutaman sata metriä alkuperäisestä paikasta länteen.
 
Lisätietoa
Päivi Tahvanainen, Länsi-Uudenmaan kulttuurimaisemainventointi 1990. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto 1990.

Tauno Tukkinen, Karjalohjan vanhat rakennukset I. Uudenmaan liiton julkaisuja E28 - 1996.

Veikko Kallio (toim.), Karjalohja. Itsenäisen väen pitäjä. Vammala 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Rakennuksia Nummijärven Seppälässä Karjalohjalla. Johanna Forsius 2007
Rakennuksia Nummijärven Seppälässä Karjalohjalla. Johanna Forsius 2007.
Heikkilää ja Eskolaa Karjalohjalla Nummijärven kylässä. Johanna Forsius 2007
Heikkilää ja Eskolaa Karjalohjalla Nummijärven kylässä. Johanna Forsius 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009