Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Porvoo Uusimaa

Porvoonjokilaakson kartano- ja kylämaisema

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Porvoonjokilaakson kartano- ja kylämaisema
Kuvaus
Porvoonjokilaaksossa Porvoon keskiaikaisen kaupungin pohjoispuolella levittäytyy tasainen, avoin Kiialan kartanon ja Suomenkylän viljelymaisema, joka kuvastaa jokilaakson vuosisataista agraarihistoriaa edustavimmillaan. Pohjoisempana jokilaaksossa on pienimuotoisempi Strömsbergin kartanomaisema.

Kiialan kartanon rakennusryhmä sijaitsee laakean Porvoonjokilaakson peltokumpareella. Kartanolta suuntautuu pellon halki monilajinen puukujanne kohti Porvoon kaupunkia. Kaksikerroksisen kartanon päärakennuksen huvilamainen ulkoasu on 1800-luvun loppupuolelta. Kartanon itäpuolella oleva puisto puutarhakoristeineen on perustettu 1700- ja 1800-luvun vaihteessa. Kartanon nykyisessä rakennuskannassa on säilynyt 1800-luvun lopun tuotantorakennuksia, kuten punatiilinen suurikokoinen viinanpolttimo.

Kiialan kartano on tullut tunnetuksi taiteilija Albert Edelfeltin syntymäkotina ja hänen maalauksistaan, jotka kuvaavat Porvoon keskiaikaista kaupunkia Kiialasta päin nähtynä.

Kiialan kartanoa vastapäätä, Porvoonjoen itärannan moreeni- ja harjumäen rinteeseen rakennettu Suomenkylä on säilyttänyt tiiviin, raitin varrelle keskittyneen nauhamaisen kylärakenteensa. Vanhaa rakennuskantaa on mm. Lill-Knutsin ja Nedre Påsin tiloilla.

Porvoonjoen koskipaikan ja Pikkujoen haaraan rakennettu Strömsbergin kartanon puinen päärakennus on vanhimmilta osin 1700-luvun loppupuolelta. Pihapiirissä on lisäksi vanha asuinrakennus, viljamakasiini, luhtiaitta, riihi ja maitohuone 1800-luvulta. Terassoitu muotopuutarha on puutarha-arkkitehti Bengt Schalinin suunnittelema. Kartanon itäpuolella olevassa koskessa on 1920-luvulla rakennettu punatiilinen vesivoimalaitos, mylly ja patorakennelmia.

Kiialan kartano, Suomenkylä, Saksala ja Strömsbergin kartano kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen Porvoonjokilaakso maisema-alueeseen ja ovat osa Porvoonjokilaakson kansallismaisemaa.
 
Historia
Porvoonjokilaakson asutushistoria ulottuu aina esihistorialliselle ajalle. Keskiajalla jokilaaksossa oli jo useita suuria kyliä ja kartanoita.

Kiiala oli rälssisäterinä ja asumakartanona jo keskiajalla. Stålarm-suvun kantatilana se oli 1300-luvulta 1600-luvulle. Kiialassa ovat syntyneet mm. kenraali, valtaneuvos C.J.Adlercreutz (1757-1815) ja taiteilija Albert Edelfelt (1854-1905). Kartanon kaksikerroksinen ja mansardikattoinen rokokoota edustanut päärakennus valmistui 1796 Kenraali Carl Johan Adlercreutzin aikana. Empiretyyliseksi rakennus muutettiin 1800-luvun alkupuolella ja nikkarityyliseksi 1880-luvulla. Viinatehtaan perusti Carl Axel Lewin 1880-luvulla.

Suomenkylässä oli 1560-luvulla kymmenen taloa. Jokilaakson kylistä se oli pienemmästä päästä.

Strömsberg mainitaan kuninkaankartanona 1413. Myöhemmin tila oli säterinä, kruununvirkatalona ja 1720-luvulta lähtien piispan virkatalona. Kartanon päärakennus rakennettiin piispa Paul Krogiuksen aikana 1790-luvulla ja sen alkuperäinen mansardikatto muutettiin satulakattoiseksi 1800-luvun keskivaiheilla. Puutarhasuunnitelma valmistui 1938.

Viereisessä koskessa oli todennäköisesti mylly jo keskiajalla. Ensimmäinen maininta myllystä on 1570-luvulta. Mylly siirrettiin nykyiselle paikalle 1919 voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä.
 
Lisätietoa
Anders Allardt. Kiala gård. Herrgårdar i Finland I. Helsingfors 1928.

Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander, Suomen kartanot 1, Helsinki 1939.

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö
II. Ympäristöministeriö 66/1992.

Kansallismaisema. Ympäristöministeriö. Alueiden käytön osasto. Helsinki 1993.
Torsten Edgren ja C.J. Gardberg, Porvoon kaupungin historia 1. Porvoon seudun esihistoria, keskiaika ja 1500-luku, 1996.

Göran Selén, Porvoon pitäjä kautta aikojen 1-2. Porvoon maalaiskunta 1996-97.

Porvoonjokilaakson maisemaselvitys ja maisemanhoidon yleissuunnitelma. Itä-Uudenmaan liitto, julkaisu 69, Porvoo 2001.
 
kohteeseen sisältyy:  kartano; kylä; merkkimieskoti; muu tuotantorakennus; puisto; talonpoikaistalo; talousrakennus; voimalaitos;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Kiialan kartanon maisemaa. Johanna Forsius 2008
Kiialan kartanon maisemaa. Johanna Forsius 2008.
Kiialan kartanon päärakennus. Johanna Forsius 2008
Kiialan kartanon päärakennus. Johanna Forsius 2008.
Strömsbergin kartanomaisemaa. Johanna Forsius 2008
Strömsbergin kartanomaisemaa. Johanna Forsius 2008.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009