Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Kristiinankaupunki Pohjanmaa

Butsbackenin kyläasutus

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Butsbackenin kyläasutus
Kuvaus
Butsbackenin kyläasutus raitteineen, 1800- ja 1900-luvun vaihteen rakennuskantoineen ja kiviaitoineen on hyvin säilynyt esimerkki jokilaakson ja Pohjanmaan rantatien risteyskohtaan syntyneestä Pohjanmaan kyläasutuksesta.

Tiukan kylään kuuluvan Butsbackenin perinteinen raittimaisema on alueen läpi kulkevan, Teuvanjokea seuraavan vanhan Tiukantien varressa, muu asutus tien eteläpuoleisen mäen rinteillä ja päällä. Kyläasutuksen rakenne on hyvin säilynyt, samoin pääosa asuin- ja talousrakennuksista. Kiviaidat ovat osoituksena vanhoista pihapiireistä myös siellä, missä rakennuskanta on uudistunut.

Osa asutuksesta periytyy 1700-luvulta, 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta on rakennuskantaa mm. Nygårdin ja Antfolkin tiloilla. Tiukan kotiseututalo Tiukantien varrella mäen päällä on toiseen maailmansotaan saakka toiminut entinen koulu.
 
Historia
Pohjanmaan rannikkoalueelle Teuvanjoen (Tjöck å) varteen syntynyt asutus kuului keskiajalla muodostettuun Närpiön emäpitäjään. Ala- ja Ylä-Tiukan kylien asutus merkittiin Claes Claessonin karttaan Laihian, Maalahden, Närpiön ja Lapväärtin pitäjistä 1650. Tiukan kautta kulki vanha Pohjanmaan rantatie.

Lapväärtiin vuodesta 1607 kuuluneissa Tiukan kylissä oli 21 taloa 1651, jolloin ne lahjoitettiin kaksi vuotta aiemmin perustetun Kristiinankaupungin tiluksiksi, 17 taloa 1675. Lahjoitus peruutettiin reduktiossa 1685.

Butsbackenin alueella sijaitsi vuoden 1918 isojaon täydennyskartan mukaan Abbolin, Holmin, Antfolkin, Äppelin, Ragnäsin ja Butsin tilat. Jäljellä tiloista ovat Antfolk, Äppel ja Ragnäs.
 
Lisätietoa
Bror Åkerblom, Tjöck kommuns historia. Vasa 1976.

Anneli Mäkelä, Kaupungin perustamisesta Pohjan sotaan 1649-1700. Kristiinankaupungin historia I. Vaasa 1984.

Tiukan osayleiskaava, Kristiinankaupunki 2007. Länsi-Suomen ympäristökeskus, KIOSKI-inventointitietokanta 21.2.2008.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pienasumus; pihapiiri; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Butsbackenin kylän asutusta. Maria Kurtén 2007
Butsbackenin kylän asutusta. Maria Kurtén 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009