Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Inkoo Uusimaa

Tähtelän kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Tähtelän kylä
Kuvaus
Tähtelän (Täkter) vanhassa kyläkeskustassa on edelleen säilynyt hyvin isojakoa edeltäneen tiiviin ryhmäkylän olemus.

Peltojen rajaama tiivis ja osin kallioinen kylämäki sijaitsee maanteiden risteyksessä Ingarskilanjoen sivujoen varrella. Kylämaisemaa hallitsevat mäkialueet ja mutkitteleva joenuoma, jonka varren rinteisiin kylän pellot on raivattu. Jokivarsia seuraava viljelymaisema jatkuu naapurikylien puolella.

Kyläkeskustassa olevat kuuden tilan rakennukset muodostavat rakennuskannaltaan monimuotoisena säilyneen kokonaisuuden. Gammelsvenskasin ja Kråkarsin tilojen päärakennukset ovat 1800-luvulta, pääosa päärakennuksista on 1900-luvun alun taitekattoisia asuinrakennuksia. Näiden lisäksi lehtipuiden ja -pensasaitojen raajaamissa tilakeskuksissa on säilynyt lukuisia vanhoja talousrakennuksia mm. aittoja, navettoja, holvikellareita ja luhtirakennuksia. Kylän talonpoikaistalojen ja koulujen lisäksi luoteispuolen metsäsaarekkeen mökkiasutus tuo kyläkuvaan sosiaalista kerrostuneisuutta.
 
Historia
Ingarskilanjoen varrella on ollut merkittävästi asutusta jo esihistoriallisella ajalla. Keskiajalla joen varrelle kasvoi useita kyliä. Keskiajalla asutetussa Tähtelän kylässä oli 1560-luvulla 7 taloa tiiviinä ryhmänä. Isonjaon yhteydessä 1700-luvun loppupuolella ryhmäkylästä siirtyi vain yksi talo. Edes isonjaon täydennys 1930-luvulla ei vaikuttanut kyläkeskustan tiiviiseen rakenteeseen merkittävästi.
 
Lisätietoa
Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Ingå 650 år, Ingå 1988.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto. Tammisaari 1993.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pihapiiri; talonpoikaistalo; talousrakennus;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Tähtelän kylä Inkoossa. Johanna Forsius 2007
Tähtelän kylä Inkoossa. Johanna Forsius 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009