Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Siuntio Uusimaa

Kelan rautatiepysäkki

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Kelan rautatiepysäkki
Kuvaus
Helsinki – Karjaa –radan Kelan rautatiepysäkki Siuntiossa on tyypillinen 5. luokan aseman eli pysäkin tyyppipiirustusten mukaan rakennettu pieni asema.

Kelan pysäkki on sijoitettu rautatien ja Siuntion Bölen kylässä mutkittelevan Suuren Rantatien risteyskohtaan. Asema on rakennettu Bruno Granholmin suunnittelemien tyyppipiirustusten mukaan. Puurakennusten kokonaisuuteen kuuluvat aseman lisäksi tavaramakasiini sekä näiden pohjoispuolella asuin- ja ulkorakennukset.
 
Historia
Helsinki – Turku radan rakennustyöt tehtiin Helsingin ja Karjaan välillä 1901-1903 ja Siuntion Kelan pysäkki valmistui 1903. Kela sai nimensä läheisen Kälan tilan mukaan.
 
Lisätietoa
Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Sirkka Valanto, Rautateiden arkkitehtuuri. Asemarakennuksia 1857-1941. Suomen rakennustaiteen museo 1984.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto 1993.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).

Pirkko Kokkonen, Siuntion kulttuuriympäristöohjelma / Kulturmiljöprogrammet för Sjundeå. Suomen ympäristö 367. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto 1999.
 
kohteeseen sisältyy:  liikenteenrakennus; työväen asuintalo;
ympäristön nykyluonne:  taajama;
 
Kelan rautatiepysäkki Siuntiossa. Mikko Härö 2007
Kelan rautatiepysäkki Siuntiossa. Mikko Härö 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009