Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Vantaa Uusimaa

Korson rautatieasema

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Korson rautatieasema
Kuvaus
Korson rautatieasema on yksi 1862 liikenteelle avatun Helsinki – Hämeenlinna radan myöhemmin liikenteelle avatuista asemista. Pieni ja tyypillinen asemakokonaisuus on rakentunut rautatierakentamiselle ominaisesti vaiheittain.

Korson asemalla on 1910-luvun puisen asemarakennuksen lisäksi korkean kallion reunalla sijaitseva, rakentamisajalleen tyypillinen asuinkasarmi vuodelta 1901 ja talousrakennus. Puistomaisen asema-alueen ympärille on muotoutunut taajama.
 
Historia
Vuonna 1862 avatun Helsinki – Hämeenlinna rataosuuden Korson pysäkki rakennettiin 1889. Tuolloin Tuusulan maalaiskuntaan kuuluneen Korson asutuksen tiivistyminen alkoi pysäkin rakentamisesta. Korso oli seisake aina 1910-luvulle asti, jolloin sen luokitus muuttui ja se sai uuden asemarakennuksen.

Asema rakennettiin 1918 Thure Hellströmin Seinäjoen-Kristiinankaupungin-Kaskisten –rataa varten laatimien V luokan aseman tyyppipiirustusten pohjalta. Asuinkasarmi oli valmistunut 1901 Bruno Granholmin suunnittelemana. Asuinkasarmia kunnostettiin 1999.
 
Lisätietoa
Rakennuskulttuuri Vantaalla. Inventointi 1981. Kuntasuunnitteluvirasto C24:1981. 1981.

Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920- Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Sirkka Valanto, Rautateiden arkkitehtuuri. Asemarakennuksia 1857-1941. Suomen rakennustaiteen museo 1984.

Helsingin seudun rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Helsingin seutukaavaliiton julkaisuja B 22 -1986. 1986.

Antti Rosenberg - Rauno Selin, Suur-Tuusulan historia. Tuusula-Kerava-Järvenpää III. Helsinki 1995.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).

Korson keskustan kehittämisohjelma. Vantaan kaupunki ja A-konsultit 1998-2002.
 
kohteeseen sisältyy:  liikenteenrakennus; työväen asuintalo;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009