Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Oulu Pohjois-Pohjanmaa

Oulun yliopisto

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Oulun yliopisto
Kuvaus
Oulun yliopisto on maamme ensimmäinen korkeakouluista 1965 annetun kehittämislain perusteella toteutettu korkeakoulun rakennuskokonaisuus. Yliopiston vanhimman osan kokonaisvaltainen suunnittelu ja mittavan rakennusohjelman toteutus ilmentää 1960-luvun lopun julkisen rakentamisen suunnittelu- ja tehokkuusihanteita. Yliopisto on myös Suomen ensimmäinen ja aikanaan Pohjoismaiden suurin täyselementtitekniikalla toteutettu julkinen rakennuskohde. Yliopiston suunnittelu, rakentaminen ja jatkuva laajentaminen on monella tavalla ainutlaatuinen prosessi suomalaisessa 1900-luvun loppupuolen arkkitehtuurihistoriassa.

Oulun yliopiston rakentamisen lähtökohtana on ollut kehyssuunnitelmasta lähtevä kaavoituksellinen idea, ei yksittäinen rakennus. Suunnitelmaa on viiden vuosikymmenen kuluessa kehitetty johdonmukaisesti alkuperäisistä lähtökohdista sekä yliopisto-opetuksen käsin. Pitkä prosessi näkyykin yliopiston rakennusvaiheiden arkkitehtuurissa. Ensimmäiset 1970-luvulla valmistuneet rakennusvaiheet edustavat aikansa niukkaa ja korutonta arkkitehtuuria. Pohjoisosan arkkitehtuuria leimaavat 1980-lopun värikkäät postmodernistiset ihanteet, itäosaa puolestaan pelkistetty 1990-luvun arkkitehtuuri. Viimeinen suuri rakennusvaihe on 2000-luvun alussa valmistunut hallinto-osa. Eri rakennusvaiheita sitoo pitkä keskiväylä, jonka varrelle luentosalit, kirjastot ja kahvilat keskittyvät.
 
Historia
Oulua esitettiin ensimmäisen kerran korkeakoulupaikkakunnaksi jo 1900-luvun alussa ja 1919 perustettiin Oulun Korkeakouluseura ajamaan yliopiston perustamishanketta, mikä ei kuitenkaan toteutunut vielä kymmeniin vuosiin. Komiteaehdotus kapea-alaisen Pohjois-Suomen korkeakoulun perustamisesta Ouluun tehtiin 1956 ja laaja-alaisen Oulun yliopiston perustamisesta 1957. Eduskunta hyväksyi 1958 lain Oulun yliopistosta toisena valtiollisena yliopistona aluepoliittisista syistä. Ensimmäiset vuotensa yliopisto toimi kaupungin keskustassa vuokratiloissa.

Oulun kaupunki varasi 1956 Koskikeskuksesta maa-alueen korkeakoulun rakentamista varten. Rakentaminen toteutui kuitenkin Linnanmaalle viiden kilometrin päähän Oulun keskustasta.

Vuonna 1965 laadittu korkeakoulujen kehittämislaki sitoi suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kokonaisvaltaisen suunnittelun piiriin. Pyrkimys kokonaisvaltaiseen suunnitteluun näkyi myös lain aikaansaamassa mittavassa rakennusohjelmassa. Rakennusohjelman pohjalta laadittiin ensimmäinen valtion järjestämä pohjoismainen arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti 1968 arkkitehtitoimisto Kari Virta. Rakennusprojekti oli Suomessa ensimmäinen, jossa suunnittelu tapahtui yhtäaikaisesti useilla eri hierarkiatasoilla.

Oulun yliopiston peruskivi muurattiin 1972. Ensimmäinen, toinen ja kolmas rakennusvaihe valmistui 1973-1977, neljäs 1980, viides 1983, kuudes eli pääkirjasto 1987 ja seitsemäs 1992, kahdeksas eli päärakennus 1998 ja sähkö- ja informaatiotekniikan laitosrakennus 2002.

Kampusalueen itäreunaan, yliopiston pääsisäänkäynnin tuntumaan valmistui valtakunnallisen arkkitehtuurikilpailun perusteella 1988 arkkitehtien Seppo Kähkösen ja Markku Kuhalammen suunnittelema pyöreäpohjainen Pyhän Luukkaan kappeli.
 
Lisätietoa
Kari Virta, Oulun yliopiston esisuunnittelu, Oulun yliopiston sijainti ja perusratkaisu. Arkkitehti 3/1970.

Suomi rakentaa 4. Näyttely 20.2.-15.3.1970. Suomen arkkitehtiliitto. Helsinki 1970.

Kari Virta, Oulun yliopisto, Linnanmaan alue Arkkitehti 3/1972. Oulun yliopisto, I rakennusvaihe Arkkitehti 5/1973.

Liisa Julku, Kyösti Julku, Oulun yliopiston perustamisen historia 1905–1958. Studia Historica Septentrionalia 6. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys 1983.

Heikki Taskinen, Oulun opettajainkoulutuslaitoksen harjoituskoulu, Linnanmaa Oulu Arkkitehti 7/1982. Oulun opettajainkoulutuslaitoksen harjoittelukoulu. Arkkitehti 8/1984.

Kari Virta, Matti Rotko, Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha ja kasvihuoneet Arkkitehti 8/1985. Oulun yliopiston pääkirjasto Arkkitehti 8/1985.

Oulun yliopiston pääkirjasto, Oulu. Arkkitehtitoimisto Kari Virta. Arkkitehti 1/1988.

Turo Manninen, Oulun kaupungin historia 6, 1945-1990. Oulun kaupunki 1995.

Oulun yliopisto, Linnanmaan alueen maankäyttösuunnitelma. Rakennushallitus. Helsinki 1995.

Matti Salo ja Matti Lackman, Oulun yliopiston historia 1958-1993. Oulun yliopisto 1998.

Matti Salo, Pohjoinen Alma Mater. Oulun yliopisto osana korkeakoululaitosta ja yhteiskuntaa perustamisvaiheista vuoteen 2000. Studia Historica Septentrionalia 42. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys 2003.

Juha Vuorinen, Hyvinvointivaltion avoin muoto. Suomalaisen massakorkeakoulutusjärjestelmän arkkitehtoninen toteutus, tapausesimerkkinä Oulun yliopiston suunnittelu ja varhaiset rakennusvaiheet. Helsingin yliopisto 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  oppilaitos;
ympäristön nykyluonne:  taajama;
 
Oulun yliopistoa. Mikko Mälkki 2018
Oulun yliopistoa. Mikko Mälkki 2018.
Oulun yliopistoa. Mikko Mälkki 2018
Oulun yliopistoa. Mikko Mälkki 2018.
Oulun yliopistoa. Mikko Mälkki 2018
Oulun yliopistoa. Mikko Mälkki 2018.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009