Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Pöytyä Varsinais-Suomi

Mäenpään kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Mäenpään kylä
Kuvaus
Mäenpään kylässä on säilynyt sarkajaon aikaisen pienen ja tiiviin ryhmäkylän rakenne. Kylässä on rakennuskantaa 1700-luvulta.

Mäenpää on entisen Karinaisten pitäjän keskiaikaisista kylistä nuorin. Se sijaitsee kylän kohdalla pohjoisesta etelään virtaavan Tarvasjoen itärannalla, pienen mäenkumpareen laella. Kyläkeskus, joka muodostuu Vanha-Värrin, Uusi-Värrin ja Uudentuvan taloista, on säilyttänyt perinteisen ryhmäkylän tiiviin luonteen. Sitä ympäröivät etelässä ja pohjoisessa jokivarren viljelykset.

Vanha-Värrissä on säilynyt tuparakennus 1750-luvulta ja kellari samalta vuosisadalta. Uusi-Värrin aumakattoinen talo on osin 1700-luvun lopusta ja säilynyt alkuperäisessä asussa. Luhtiaitan lisäksi talon rakennuksiin kuuluu paja vuodelta 1802 ja hiilikoppi vuodelta 1773. Uudentalon talosta on säilynyt vain kellari.

Kylässä on Wäinö Aaltosen (1894-1966), yhden 1900-luvun merkittävimmän suomalaisen kuvanveistäjän lapsuudenkoti.
 
Historia
Pöytyään liitetyn Karinaisten pitäjän vanhin vakituinen asutus muodostui 1300-luvulla. Mäenpään kylä asutettiin 1500-luvulla. Kylä oli yksitaloinen 1540. Talo jaettiin kahtia 1565 veljesten kesken, joista vanhempi sai talonsa nimeksi Värri. Värri jaettiin kahtia 1794 Vanha-Värriksi ja Uusi-Värriksi. Nuoremman veljen talo Haveri jaettiin puolestaan 1729 Vanhataloksi eli Isotuvaksi ja Uusitaloksi eli Vähätuvaksi. Kylässä oli viisi taloa 1872, jolloin Karinaisissa ryhmäkylien hajoaminen oli jo edennyt pitkälle isojaon järjestelyiden myötä.
 
Lisätietoa
Aulis Oja, Karinaisten historia. Forssa 1957.

Aulikki Ylönen, Pöytyän, Yläneen ja Oripään historia vuoteen 1865. Pöytyän, Yläneen ja Oripään historiatoimikunta 1969.

Elias Härö, Talonpoikainen rakentaminen. Täällä työn ja tiedon puistot, Varsinais-Suomen kulttuuriympäristö. Varsinais-Suomen seutukaavaliitto. Turku 1993.

Kaarin Lehtonen, Varsinais-Suomen jokivarsialueiden inventointiprojekti 1997-1999. Rakennettu kulttuuriympäristö ja arvot. Turun maakuntamuseo. Monisteita 15. 2000.

Karinaisten kulttuuriympäristöohjelma. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. 2002.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pihapiiri; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009