Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Oulu Pohjois-Pohjanmaa

Oulun SOK:n konttori- ja varastorakennus

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Oulun SOK:n konttori- ja varastorakennus
Kuvaus
Oulun SOK:n konttori- ja varastorakennus on edustava esimerkki osuuskaupan 1930-luvulla eri puolille maata rakentamista konttori- ja varastorakennuksista. Arkkitehti Erkki Huttusen SOK:n rakennusosastolla suunnittelema rakennus kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosten valikoimaan.

SOK:n Oulun keskusvarasto ja konttorirakennus ilmentää funktionalismin ihanteita ja rakennuksen toiminnallista hierarkiaa. Tasakattoisessa teräsbetonirunkoisessa rakennuksessa on pitkä varasto-osa ja korkea konttoriosa. Alun perin rakennus on jakautunut arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti osiin; kellarissa ja kolmessa alimmassa kerroksessa on ollut varastotiloja, neljännessä konttori ja myyntihalli ja viidennessä kaksi asuntoa, toinen alkuaan paikallisjohtajan asunto, joista on pääsy varasto-osan päällä olevalle kattoterassille. Kuudes kerros muodostuu saunaosastosta ja asuntokerroksen kattavasta terassista. Teräsbetonipilarit rungon sisällä ovat mahdollistaneet paitsi julkisivujen pitkät nauhaikkunat myös varastosiiven lennokkaan katoksen.
 
Historia
SOK:n oman tavaraliikenteen kasvun myötä keskusjärjestö perusti vilkkaimmille osuuskauppaseuduille sivukonttoreita, jotka esittelivät, varastoivat ja välittivät SOK:n tuotteita jäsenosuuskaupoille. Konttorit toimivat alueellisina SOK:n "edustustoina". Nämä kymmenkunta 1930-luvulla SOK:n rakennusosastolla suunniteltua konttoria ovat vaaleita funkisrakennuksia.

Arkkitehti Erkki Huttunen oli SOK:n rakennusosaston palveluksessa vuodet 1928-1941, vuodesta 1939 sen johtajana. Hän suunnitteli eri puolille Suomea myymälöitä, konttorirakennuksia ja teollisuuskiinteistöjä ja oli vahvasti luomassa koko maahan ulottuvaa SOK:n arkkitehtuurin virtaviivaista ja modernia tyyliä.

Oulu oli SOK:n Pohjois-Suomen piirin pääasema vuodesta 1908 lähtien ja Oulun Osuuskauppa oli koko 1900-luvun ajan suurimpia osuusliikkeitä. Oulun konttorin toimitalo rakennettiin 1937-1938 kaupunkialueen laidalle SOK:n rakennusosaston Erkki Huttusen suunnitelmin. Huttunen suunnitteli myös rakennuksen kiinteät kalusteet. Keskusvaraston paikka valittiin rautatien läheltä, joten varastosiiven toiselta puolelta onnistui tavaran lastaaminen junanvaunuihin ja toiselta kuorma-autoihin.

Rakennuksen sisätiloihin tehtiin muutoksia 1987-1988, kun toisen, kolmannen ja neljännen kerroksen alun perin avoimet tilat jaettiin väliseinillä pieniksi toimisto- ja oppilaitostiloiksi. SOK:n toiminta rakennuksessa loppui 1988, jolloin piirikonttorit lopetettiin. Tämän jälkeen rakennus on ollut liike- ja toimistotiloina ja mm. Pohjois-Suomen koulutuskeskuksen käytössä.
 
Lisätietoa
Erkki Huttunen, SOK:s Uleåborgskontor. Arkkitehti 2/1939.

Kustaa Hautala, Oulun kaupungin historia V. 1918-1945. Oulun kaupunki. Oulu 1982.

Aino Niskanen, Osuusliike rakentaa, ajankuvia arkkitehtuurista. Tammi. Helsinki 1987.

Teppo Jokinen, Erkki Huttunen, liikelaitosten ja yhteisöjen arkkitehti 1928-1939. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä 1992.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 1. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993.

Teppo Jokinen, Erkki Huttunen 1901-1956. Abacus ajankohta 3. Suomen rakennustaiteen museo 1993.

Turo Manninen, Oulun kaupungin historia VI 1945-1990. Oulun kaupunki 1995.

SOK:n konttori- ja varastorakennus. Euroopan rakennusperintöpäivän esite. Oulun kaupunki 2002.

Do.co.mo.mo. Modernismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa. Alvar Aalto Akatemia, docomomo Suomi-Finland ry, Suomen rakennustaiteen museo. Helsinki 2002.
 
kohteeseen sisältyy:  kauppa- ja liikerakennus;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
SOK:n konttori- ja varastorakennus. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Mikkoau 2016
SOK:n konttori- ja varastorakennus. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Mikkoau 2016.
SOK:n konttori- ja varastorakennus. Mikko Mälkki 2018
SOK:n konttori- ja varastorakennus. Mikko Mälkki 2018.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009