Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Utsjoki Lappi

Strömstadin rauhan rajakivet

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Strömstadin rauhan rajakivet
Kuvaus
Kolme ns. Kuninkaankiveä Tenojoen rannassa ovat merkkinä 1751 solmitusta Tanska-Norjan ja Ruotsi-Suomen välisestä Strömstadin rajasopimuksesta. Rajakivet on merkitty kuningas Adolf Fredrikin aikana, merkkikivissä on hallitsijan kruunumonogrammi ja vuosiluku 1766.

Strömstadin rajasopimuksen mukainen raja on vaikuttanut 1852 rajasulun jälkeen merkittävästi poronhoidon edellytyksiin Utsjoen alueella.
 
Historia
Suomen valtakunnan rajat muotoutuivat monivaiheisen historiallisen kehityksen tuloksena.

Lapissa ei ollut tarkkoja valtakunnanrajoja ennen vuotta 1751, jolloin Suomen nykyinen Norjan vastainen valtakunnanraja määritettiin Ruotsin (Ruotsi-Suomi) ja Tanskan (Tanska-Norja) välillä tehdyssä Strömstadin sopimuksessa. Sopimukseen sisältyi lisäpöytäkirja saamelaisten oikeuksista (lappkodicill). Sopimusta uusittiin 1773 ja 1808.

Raja halkaisi saamelaisten maan kahtia vedenjakajaa ja Tenoa pitkin, mutta lisäpöytäkirjan säännöstössä Ruotsi ja Tanska takasivat saamelaisille oikeuden ylittää rajat porotokkineen ja kalastustarkoituksessa. Tenon lohenkalastus jäi yhteiseksi Norjan ja Suomen saamelaisille. Oikeus jatkui 1852 rajasulkuun asti. Aika ennen 1850-lukua olikin Utsjoella paimentolaisporonhoidon ja lohenkalastuksen kukoistusaikaa.
 
Lisätietoa
Samuli Aikio, Katsaus saamelaisten historiaan. Martti Linkola (toim.), Lappi 4, Saamelaisten ja suomalaisten maa. 1985.

Voitto Valio Viinanen, Inarin rajahistoria 1. Pohjoiset valtarajat Inarin - Jäämeren alueella 1500-luvulta 1800-luvulle. Studia historica septentrionalia. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys 2002.

Maria Sofia Aikio, Tenon- ja Utsjoenlaaksojen kulttuuri-inventointi. Loppuraportti. Sámi museum – Saamelaismuseosäätiö 2003-2004. Saamelaismuseon julkaisuja no 6. 2005.

Voitto Valio Viinanen, Inarin rajahistoria 2. Inarin eteläiset ja läntiset rajat, tarkentuvat pohjoiset valtarajat sekä Suur-Sodankylän lapinkylien historialliset rajat. Studia historica septentrionalia. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys 2006.
 
kohteeseen sisältyy: 
ympäristön nykyluonne:  tunturimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009