Museovirasto

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
Kuopio Pohjois-Savo

Niuvanniemen sairaala

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Niuvanniemen sairaala
Kuvaus
Niuvanniemi on Suomen toiseksi vanhin mielisairaalaksi suunniteltu sairaala. Sairaalan pihapiirit, ympäröivät pellot, niityt ja rantavyöhyke ovat kiinteä osa sairaalan potilashoidon historiaa ja ne muodostavat edelleen laajan ja merkittävän sairaalan talouteen liittyneen kulttuurimaiseman.

Niuvanniemi sijaitsee Kallaveden rannassa, viljelysten ja metsien ympäröimänä. Sairaala on toteutettu paviljonkijärjestelmän mukaan eli osastot on sijoitettu yhden suuren rakennuksen sijasta useisiin pienempiin yksiköihin, jotka muodostavat U-muotoisen pihapiirin. Pihaa reunustavat potilasosastot kävelypihoineen, keskiakselissa ovat talousrakennukset ja hallintorakennus. Vanhimmat rakennukset ovat uusrenessanssityylisiä. Hallintorakennuksen toisessa kerroksessa ollut kirkkosali on muutettu toimistotiloiksi 1970-luvulla. Vanhojen laitosrakennusten itäpuolella on terapia- ja liikuntarakennus vuodelta 1985.

Sairaala on ollut alkuaan lähes kaikessa omavarainen. Sairaalan maatilan keskus sijaitsee sairaalan tulotien varrella, noin puoli kilometriä sairaalapihasta. Sen asuinpihassa on tilanhoitajan, nykyisin taloudenhoitajan asuinrakennus. Samassa pihapiirissä on nykyisin toimistotiloina käytetty entinen tuparakennus. Tupaa vastapäätä on aittarivi vuodelta 1881. Pihapiirin ulkopuolella, rantaan viettävällä peltoaukealla on vanha tuulimylly.
 
Historia
Niuvanniemen sairaalan perustamisen alkuna voidaan pitää mielisairaanhoitoa ja hoitolaitosten rakentamista selvittäneen, hallituksen 1873 asettaman komitean esitystä kahden uuden mielisairaalan perustamisesta Tampereelle ja Kuopioon. Aiemmin toimintansa oli aloittanut Lapinlahden sairaala Helsingissä (1841). Keisari vahvisti esityksen Kuopioon perustettavasta mielisairaalasta valtiopäivillä 1877-1878. Paikaksi valittiin 1500-luvulta tunnettu Fagernäsin tila Kallaveden rannalla Kuopion kaupungin läheisyydessä.

Niuvanniemen rakentaminen alkoi 1881 ja se otettiin käyttöön 1885. Sairaala suunniteltiin Yleisten rakennusten ylihallituksessa, missä työstä vastasivat arkkitehdit Hampus Dahlström ja Georg Wilenius. Suunnitteluun osallistui lisäksi ylilääkäri C. A. Hård. Rakennuksia laajennettiin 1893. Sairaalan naispotilaille valmistui 1908 arkkitehti Magnus Schjerfbeckin suunnittelema rakennus. Sairaalan muutkin rakennukset perustuvat pääosin Yleisten rakennusten ylihallituksessa laadittuihin piirustuksiin.

Sairaanhoidolliset näkökohdat puolsivat mielisairaalan sijoittamista maaseudulle, jossa potilaita varten voitiin järjestää enemmän tilaa. Oleskelun rauhallisessa ympäristössä ja sopivan työskentelyn ulkoilmassa katsottiin vaikuttavan tervehdyttävästi mielitautien kulkuun. Muita näkökulmia paikan valintaan olivat hyvät liikenneyhteydet sekä mahdollisuus maanviljelyyn: Potilaat työskentelivät viljelyksillä ja puutarhassa. Arkkitehti Wilenius suunnitteli myös sairaalan maatilan päärakennuksen 1881. Maatalouden lisäksi Niuvanniemen työväkeen kuului mm. puuseppä, seppä ja pesulan työntekijät.

Kriminaalipotilaiden määrä Niuvanniemessä nousi vähitellen 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ja 1983 sairaalasta tuli Kuopion yliopiston oikeuspsykiatrian klinikka. Terapia- ja liikuntarakennus, joka rakennettiin arkkitehtitoimisto Helander & Leiviskän suunnitelmien mukaan, valmistui sairaalan 100-vuotisjuhliin 1985.
 
Lisätietoa
Martti Kaila, Mielisairaat ja vajaamieliset. Edwin Linkomies (toim.), Oma maa 5. osa. Porvoo 1959.

Jorma Malmivuori, Niuvanniemen sairaalan historia 1885-1985. Kuopion yliopisto 1985.

Kuopion rakennusperinnön ja kulttuuriympäristöjen hoito-ohjelma 1995.

Olivia Barbet-Massin (ed.), Hospital Heritage, Journey through Europe. Paris Centre des monuments nationaux, Monum, Editions du patrimoine, 2001.

Maarit Henttonen, Suomen sairaaloista. Rakennusperintömme, Kulttuuriympäristön lukukirja. Ympäristöministeriö, Museovirasto ja Rakennustieto Oy 2001.

Mikael Paatela, Sairaalarakennuksen kehitys. Development of the Hospital Building. Arkkitehtitoimisto Paatela-Paatela & Co Oy. Espoo 2003.

Kuopion seudun kulttuuriympäristö seutukunnan vahvuudeksi. Kulttuuriympäristöselvitys Kuopion seudun maakuntakaavaa varten. Pohjois-Savon liitto 2006.

Kuopion kulttuuriympäristö - strategia ja hoito-ohjeet. Kuopion kaupunki 2008.

Kaija Vuorio, Niuva - Niuvanniemen sairaala 1885-1952. 2010.
 
kohteeseen sisältyy:  puisto; sairaala, parantola; talousrakennus;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Paviljonkityyppisen Niuvanniemen sairaalan sommitelma perustuu aksiaaliseen symmetriaan. Hannu Vallas 1997
Paviljonkityyppisen Niuvanniemen sairaalan sommitelma perustuu aksiaaliseen symmetriaan. Hannu Vallas 1997.
Kallaveden rantaan sijoitettua Niuvanniemen sairaalaa ympäröivät hoitoon liittyneet pellot ja niityt. Hannu Vallas 1997
Kallaveden rantaan sijoitettua Niuvanniemen sairaalaa ympäröivät hoitoon liittyneet pellot ja niityt. Hannu Vallas 1997.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009