på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Luhanka Keski-Suomi
Mönkösmäen talonpoikaistalot
Kuvaus
Mönkösmäen rakennusryhmä on hyvä esimerkki talonpoikaisesta rakentamistavasta ja rakentamisen sijoittumisesta agraariympäristöönsä. Judinsalon Mönkösmäki on säilyttänyt vanhaan maanviljelyskulttuuriin liittyvät piirteensä maantieteellisen eristyneisyytensä takia; vain laivaliikenne on pitänyt yllä yhteyksiä Päijänteen muille rannoille.

Mönkösmäki sijaitsee Päijänteen itärannalla olevassa Judinsalon saaressa, jonka mantereesta erottavat vain kapeat salmet. Vanhan Lehtimäen, Uuden Lehtimäen, Uuden Jutilan ja Vanhan Jutilan muodostama talonpoikaistalojen rypäs on asettunut saaren kapealla kohdalla olevien Jutilanjärven, Haukijärven ja Turasenlammen väliin jääville kumpareille.

Tilojen rakennuskanta on vanhaa, talousrakennuksia on runsaasti ja kokonaisuudet ovat kansatieteellisesti mielenkiintoisia. Kylän talot ja pellot ovat keskittyneet saaren sisäosien järvien ja lampien ympäristöön. Kumpuilevat peltotilkut ovat hakamaitten ja metsälaidunten reunustamia. Kapea kylätie maantieltä taloille kulkee kiinni metsänrajassa.
 
Historia
Sysmän pitäjään kuuluneessa Judinsalon kylässä oli 1560-luvulla Judinsalon talo (nyk. Vanha-Jutila), joka oli perustettu 1500-luvun puolivälissä.

Judinsalo sijaitsi Jyväskylän ja Korpilahden välisen vesi- ja talvitien varrella. Säännöllistä laivaliikennettä palvelemaan Judinsaloon rakennettiin höyrylaivalaituri. Päijänteelle 1888 perustetuista kolmesta luotsiasemasta yksi rakennettiin Judinsaloon. Kylän halki kulkeva maantie rakennettiin 1960-luvulla, kun Judinsalon ja Keihäsniemen väliseen salmeen rakennettiin silta.
 
Lisätietoa
Luhangan kirja. Toim. Keijo K. Kulha. JKKY:n kotiseutusarja N:o 3. Pieksämäki 1965.

Riikka Mustonen, Keski-Suomen museo, Luhangan muinaisjäännösinventointi 2004.

Jussi Jäppinen (toim.), Viestejä maisemassa. Keskisuomalainen kulttuuriympäristö. Jyväskylä 2006.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Mönkösmäen talonpoikaistalot
 
© Museovirasto 2009