på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Oulu Pohjois-Pohjanmaa
Maikkulan reservikomppania
Kuvaus
Maikkulan reservikomppanian alue on tärkeä esimerkki maamme ensimmäisen asevelvollisen sotaväen (nk. Vanhan väen) reservijärjestelmän tarpeita palvelleesta valtion rakennustoiminnasta, jonka tulokset kuuluvat sotalaitoksen 1800-luvun loppupuolen rakennusperintöön.

Valtaosa vuoden 1878 asevelvollisuuslain nojalla perustetuista reservin kasarmialueista on ehtinyt hävitä. Maikkulan reservikasarmi on yksi harvoista rakenteensa ja rakennuskantansa pääpiirtein säilyttäneistä alueista, joten sillä on erityistä historiallista todistusvoimaa laitoslajinsa edustajana.

Maikkulan kasarmialueen rakennuksiin Oulujoen rantatörmällä kuuluu 300:lle miehelle suunnitellun miehistörakennuksen lisäksi upseeri- ja aliupseerirakennus, ulkohuone, muona- ja varusvarasto, alun perin avoin ruokailukatos, sauna, sairastupa, latriini, arestihuone ja ruutikellari. Entisen kasarmin rakennuskanta on yksityisessä asuinkäytössä.
 
Historia
Yleisen asevelvollisuuden järjestämisen yhteydessä perustettiin vuoden 1878 asevelvollisuuslain nojalla kunkin tarkk’ampujapataljoonan alueelle neljä reservikomppaniaa. Järjestelyn seurauksena syntyi 32 kasarmialuetta. Kasarmit sijaitsivat pääasiallisesti rautatien tai yleisen maantien varrella. Kullekin komppanialle rakennettiin pääasiassa vuoteen 1883 mennessä erityinen kasarmialue Yleisten rakennusten ylihallituksessa laadittujen suunnitelmien mukaan. Reservikomppaniain nimenomaan kesäisin käyttämät kasarmit käsittivät kukin kymmenkunta eri rakennusta.

Pohjanmaalla reservikasarmeja oli Närpiössä, Laihialla, Alavudella, Kruunupyyssä, Oulaisissa sekä Oulun Maikkulassa. Oulun 14. reservikomppanian kasarmi sijoitettiin Kajaanintien varteen Maikkulan tilan eteläpuolelle.

Maikkulan kasarmialue jäi vaille sotilaskäyttöä 1901, kun Suomen vanha sotaväki lakkautettiin. Sen jälkeen rakennuksissa oli mm. Itä-Karjalan pakolaisten majoitustilat, lastenkoti ja viimeksi vanhainkoti 1970-luvulle saakka. Oulun yliopiston käytöstä reservikomppanian rakennukset siirtyivät yksityiseen omistukseen 2000.
 
Lisätietoa
Eero-Eetu Saarinen, Ensimmäiset asevelvolliset reservimiehet. Lammin, Urjalan, Oriveden ja Saarijärven reservikomppaniat 1883-99. Sotahistoriallisen Seuran julkaisuja 3. Helsinki 1967.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 1. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993.

Keijo Keto, Vanhan sotaväen reservinkasarmit. Tutkimus kasarmialueiden kulttuurihistoriallisesta merkityksestä. Museovirasto 1994 (painamaton).

Arvokkaita alueita Oulussa. Osa I. Oulun kaupunkisuunnittelu. Sarja A 134. Oulu 1999.
 
kohteeseen sisältyy:  kasarmi;
ympäristön nykyluonne:  metsämaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Maikkulan reservikomppanian miehistörakennus.

Maikkulan reservikomppanian rakennuskantaa 1880-luvulta.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Maikkulan reservikomppania
 
© Museovirasto 2009