på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Asikkala Päijät-Häme
Vähä-Äiniön kylä
Kuvaus
Vähä-Äiniön kylän tilat, pellot ja muinaisjäännökset kuvastavat Hämeen kyläasutuksen jatkuvuutta esihistorialliselta ajalta nykypäiviin.

Vähä-Äiniön kylä on Päijänteen Vähä-Äiniönlahden itärannalla. Kylän vanhin viljelyaukea sijaitsee järven ja Katinkalmanharjun välisellä rinteellä. Kylän peltoaukealta tunnetaan kivikautinen asuinpaikka, rautakautinen kalmisto ja uhrilehto.

Asutuksen vanhimman kerrostuman muodostavat Vanhakartanon ja Yttälän ratsutilojen pihapiirit. Ylempänä rinteessä, tien varressa, sijaitsee Yttälän nykyinen klassistinen päärakennus 1940-luvulta ja talousrakennukset 1700-luvulta. Pihaan johtaa vaahterakuja. Rantatöyräällä sijaitsevan Vanhakartanon ulkoasultaan uusgoottilaisen päärakennuksen vanhimmat osat ovat 1700-luvulta ja suuri lasikuisti 1800-luvulta. Puistomaiseen pihaan kuuluvat talousrakennukset ovat peräisin 1800-luvulta.
 
Historia
Ensimmäiset kirjalliset maininnat Vähä-Äiniön kylästä ovat 1400-luvulta. Uuden ajan alkupuolella Padasjokeen kuuluneessa Vähä-Äiniön kylässä oli 11 taloa. Kylän taloista Uusi-Kartano ja Yttälä olivat ratsutiloja. Vähä-Äiniön kylä muodostui ilmeisesti Äiniön suurkylän jakautuessa Iso- ja Vähä-Äiniöön keskiajan loppupuolella.

Kylän rannassa Kuoreniemessä toimi 1850- ja 1860-luvulla laivanveistämö, kun Turun ja Kokkolan telakat siirrettiin Krimin sodan aikana Kuoreniemeen. Telakalla rakennettiin tykistöproomuja ym. sota-aluksia ja esimerkiksi Päijänteen ensimmäinen höyrylaiva. Telakalla työskenteli satoja telakkatyötekijöitä ja yli tuhat venäläistä sotilasta.

Yttälän entisen päärakennuksen sali toimi laivaveistämön aikana ortodoksisena kirkkona. Vanha päärakennus on palanut ja osittain sen kivijalalle rakennettiin 1945 arkkitehti Irma Kolsin suunnittelema kaksikerroksinen kivinen päärakennus.
 
Lisätietoa
Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Yrjö Blomstedt, Asikkalan historia. Asikkalan kunta 1982.

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö. Mietintö 66/1992. Ympäristöministeriö. Helsinki 1993.

Annu Tulonen, Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö, Alueiden käyttö. Ympäristöministeriö. Helsinki 1998.

Teija Ahola, Rakennusinventointi - Asikkala. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 108/2006. Hämeen ympäristökeskus, Asikkalan kunta 2006.

Henrik Wager, Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Päijät-Hämeen liitto 2006.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; muinaisjäännös; pihapiiri; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Viljelyaukea Vähä-Äiniönlahden ja Katinkalmanharjun välillä.

Yttälän entisen ratsutilan talouskeskus Vähä-Äiniön kylän viljelyaukean laidalla.

Yttälä lännestä
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Vähä-Äiniön kylä
 
© Museovirasto 2009