på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Rauma Satakunta
Unajan kylä
Kuvaus
Unajan kylän tielinjaus, maatilojen rakennukset ja mäkirinteen pienasumukset kuvastavat rannikolle muodostuneen kyläkokonaisuuden kehitystä.

Unajan kyläasutus on asettunut tiiviisti Unajanlahden pohjukkaan, vanhan maantien varrelle. Kylän pellot ovat Unajanjoen halkomalle tasangolla, jota rajaavat metsäiset kalliomäet.

Parhaiten säilyneitä kylän rakennuksista ovat Takalan, Rantalan, Tupalan, Lähtelän, Pukkalan ja Helon rakennusryhmät. Mäenrinteessä oleva Takalan tila on rakennettu lähes umpipihan muotoon, päärakennus on 1850-luvulta. Rantalan päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta ja luhti 1850-luvulta. Unajan nuorisoseuran rakentama seurantalo rakennettu 1912 ja laajennettu 1950- ja 1970-luvulla.

Unajanjoen yli johtaa 1800-luvulla rakennettu kaksiaukkoinen kivisilta lähellä Unajan keskiaikaista satamapaikkaa. Kylän eteläpuolella mäkeä ylöspäin mentäessä asutus muuttuu pienijakoisemmaksi. Mäen laella olevan Unajan kansakoulu valmistui 1893. Valtatie jakaa Unajan kulttuurimaiseman kahtia.
 
Historia
Unajan kylän asutus on peräisin varhaiskeskiajalta. Uuden ajan alkupuolella, 1560-luvulla kylässä oli viisitoista taloa. Kylä sijaitsi keskiajalla Unajanlahden rannalla ja kylässä oli satama. On myös esitetty että Unaja olisi Rauman kaupungin edeltäjä. Rauma esiintyy eräissä lähteissä nimellä Unio ja 1540-luvulla Rauman porvarit omistivat Unajan kylästä puolet.
 
Lisätietoa
Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Rauman mlk rakennuskulttuuriselvitys I. Sorkka, Unaja. Rauman mlk kaavoitus- ja mittaustoimisto 1986.

Satakunnan rakennusperintö. Satakunnan seutukaavaliitto. Sarja A:177. Pori 1990.

Lauri Putkonen, Satakunnan rakennusperintö. Satakuntaliitto. Painamaton inventointi 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Unajan kylä.

Unajan kylä.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Unajan kylä
 
© Museovirasto 2009