på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Maalahti Pohjanmaa
Brännon kylä
Kuvaus
Brännon kylä on esimerkki Pohjanmaan rannikolle aikoinaan tyypillisestä, erittäin tiiviistä kylärakenteesta.

Bränno on osa Maalahden toisen pääkylän Yttermalaxin asutusta, jossa asutus on ryhmittynyt Maalahdenjoen laaksoon useiksi tiheiksi taloryhmiksi. Maalahden kirkolta jokisuuhun kulkeva tieyhteys, johon kiinni pihapiirit on rakennettu, noudattaa viimeistään 1700-luvulla muodostunutta linjausta. Edustava ja hyvin säilynyt Alskogin taloryhmä sijoittuu Maalahdenjoen länsirantaa kulkevan maantien voimakkaaseen mutkaan. Talon pihapiirissä on kaksi asuinrakennusta, kaksi talousrakennusriviä talleineen, navetta, riihi ja kaksi pienempää ulkorakennusta. Päärakennus on muutettu yksinäistuvasta 1800-luvun lopulla parituvaksi.

Bränno on osa valtakunnallisesti merkittävää Övermalax - Åminne -maisema-aluetta.
 
Historia
Maalahden asutuksen painopiste sijoittui Maalahdenjoen halkoman peltolaakson alueelle. Yttermalaxin kylässä, josta Bränno on osa, oli 1560-luvulla 26 taloa. Isojako suoritettiin Yttermalaxin alueella 1760-1780-luvulla ja uusjako valmistui 1920. Tuolloin kylän 237:stä talosta 110 eli 46,4 % siirrettiin.
 
Lisätietoa
Helmer Smeds, Malaxbygden. Bebyggelse och hushållning i södra delen av Österbottens svenskbygd. Helsingfors 1935.

Den österbottniska byn. En samling minnesbilder. Utgivna av Hembygdsförening Svenska Österbottningar i Helsingfors 1943.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Svenska Österbottens historia IV. Vasa 1983.

Malax historia. Del 1. Malax kommun 2007.

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pihapiiri; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Ahlskogin tilakeskuksen rakennuskantaa Brännon kylässä.

Ahlskogin tilakeskuksen maatalousrakennuksia Brännon kylässä.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Brännon kylä
 
© Museovirasto 2009