på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Vöyri Pohjanmaa
Rekipellon kyläasutus
Kuvaus
Rekipelto on erinomainen esimerkki pohjalaisesta kylärakenteesta jokivartta seuraavan tien varressa ja talonpoikaisesta rakennustraditiosta kaksivooninkisine pohjalaistaloineen.

Rekipelto on Vöyrin suurin kylä vauraalla jokilaakson viljelyseudulla. Kylän talouskeskukset ja kyläkoulu ovat sijoittuneet Vöyrijoen laajaan maisemaan Vöyriltä Isoonkyröön johtavan maantien varrelle. Kylä on menettänyt osan tiheästi sijainneesta historiallisesta rakennuskannastaan.

Rekipelto on osa Vöyrinjoen valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
 
Historia
Kyrön pitäjään kuuluneessa Rekipellon kylässä oli 20 taloa 1560-luvun lopulla. Ennen isoajakoa Rekipelto muodostui kolmesta osasta: Leistos, Storby ja Pörnullbacken. Uusjako toteutettiin 1930 ja se muutti radikaalisti kylän vanhan rakenteen ja viljelyolosuhteet. Tuolloin noin 50% taloista siirrettiin kylätihentymästä pois.
 
Lisätietoa
Den österbottniska byn. En samling minnesbilder. Utgivna av Hembygdsförening Svenska Österbottningar i Helsingfors 1943.

Bror Åkerblom, Vörå sockens historia 1-2. Vörå kommun 1962-1963.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Svenska Österbottens historia IV. Vasa 1983.

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pienasumus; pihapiiri; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Rekipelto-Leistuksen kyläasutusta.

Rekipelto-Leistuksen kyläasutusta.

Rekipelto-Leistuksen kyläasutusta.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Rekipellon kyläasutus
 
© Museovirasto 2009