på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Utsjoki Lappi
Alakönkään koskenkiertotie
Kuvaus
Alakönkään koskenkiertotie on muistuma ajalta, jolloin joet olivat Lapissa kulkemisen pääreittejä ja suurimmat kosket jouduttiin kiertämään maitse.

Pohjoisimman Lapin pääasiallinen kulkureitti Norjaan ja Jäämerelle on ollut Tenojoki. Tenojoen Alakönkään koskipaikan kiertää Nuorgamissa Nivajoen ja Alajalven välinen 4,8 km pitkä tieosuus.

Tiehallinto on nimennyt 1983 Nivajoki-Alajalve -tien museotiekohteeksi, poistanut sen 1990-luvulla ja palauttanut 2005.
 
Historia
Tenojoki muodosti vesireitin Norjaan ja Jäämerelle. Ensimmäiset kirjalliset maininnat Tenojoesta kulkureittinä ovat vuodelta 1598, jolloin mainitaan reitillä olleet veneenvetotiet. Alaköngäs oli ylitsepääsemättömänä esteenä venekuljetuksille. Kosken kohdalla rannalle muodostui vähitellen tientapainen matkalaisten kulkiessa maitse.

Vanha koskenkiertotie liitettiin yleiseen tieverkkoon 1928, vaikka alueella ei ollut muita teitä eikä koskenkiertotiellä ollut yhteyttä muuhun tieverkkoon. Alakönkään tie lakkautettiin maantienä, kun Utsjoelta Nuorgamiin johtava tie valmistui 1967.
 
Lisätietoa
Tie yhdistää. Toim. Leena Sälejoki-Hiekkanen. Tiemuseo 1986.

Kirsi Liimatainen, Tiehallinnon museotiet ja -sillat. Museokohdeselvitys. Tiehallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 11/2007 Tampere 2007. http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/ 4000555-vtieh_museotiet_ja_sillat.pdf
 
kohteeseen sisältyy:  tie;
ympäristön nykyluonne:  tunturimaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Alakönkään koskenkiertotietä.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Alakönkään koskenkiertotie
 
© Museovirasto 2009