på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Porvoo Uusimaa
Husholmenin keskiaikainen linnasaari ympäröivine maisemineen
Kuvaus
Husholmen kuuluu parhaiten säilyneisiin Ruotsin valtakunnan 1300-luvun jälkipuoliskon linnojen paikkoihin. Poikkeuksellisen arvokkaaksi Husholmenin tekee se, että paikka on säilynyt hylkäämisensä jälkeen lähes täysin koskemattomana. Pienen Pernajanlahden pohjukan maisema on säilyttänyt linnankäytönaikaisen ilmeensä. Husholmenin linnalta avautuu laaja näkymä, joka kuvastaa alueen keskiaikaista asutusrakennetta, maisemassa näkyy yksinomaan jo 1300-luvulla lopulla olemassa olleita kyliä pienine viljelyalueineen.

Porvoon Husholmenin keskiaikainen linnasaari sijaitsee Pienen Pernajanlahden pohjukassa noin kilometrin päässä Ilolanjoen suulta. Linnan uloimpana varustuksena on kolminkertainen vedenalainen paalu-/ estevarustus. Jyrkkäpiirteinen kalliosaari jakaantuu esi- ja päälinnaosaan. Kallion alemmalla tasanteella sijaitsevaan esilinnaan on päästy rannassa olevan porttivarustuksen kautta. Esilinnasta erottuu maanpinnalle ainoastaan 20 x 15 metriä laaja terassi ja pienen rakennuksen pohja. Kallion laella sijaitsevasta päälinnasta on jäljellä 20 x 20 metriä laaja linnanpiha, jonka yhteydessä on tornin perustus ja kolme rakennuksen pohjaa. Husholmen tarjoaa erittäin suuria mahdollisuuksia nykyiselle ja tulevalle linna-arkeologialle.
 
Historia
Husholmenin linnasaari on ollut varmuudella käytössä 1300-luvun jälkipuoliskolla, todennäköisesti 1380- ja 1390-luvuilla. Ajoitus perustuu arkeologisissa kaivauksissa 1996 talteen saatuun esineistöön ja paaluvarustuksesta 1998 otettujen dendrokronologisten näytteisiin. Linnaan ei voida liittää varmuudella keskiaikaisia asiakirjalähteitä, mutta paikka on mahdollisesti muutamassa 1390-luvun puolivälin kirjeessä mainittu Wartholm, "uusi linna Uudellamaalla".
 
Lisätietoa
V.-P. Suhonen, Porvoon Husholmenin keskiaikaisen linnan alkuperä. Muinaistutkija 1999:4.

V.-P. Suhonen, Historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi Itä-Uudellamaalla keväällä 2003. Museovirasto 2003.
 
kohteeseen sisältyy:  linnoitus; muinaisjäännös;
ympäristön nykyluonne:  kulttuurimaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Husholmenin keskiaikainen linnasaari.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Husholmenin keskiaikainen linnasaari ympäröivine maisemineen
 
© Museovirasto 2009