på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Kuopio Pohjois-Savo
Tuovilanlahden kylä
Kuvaus
Tuovilanlahti on tyypillinen Sisä-Suomen vesiliikenteen kehityksen myötä syntynyt kyläkeskus, jollaiset sotien jälkeisessä taajamakehityksessä ovat lähes tyystin hävinneet. Tuovilanlahden kyläasutus on tiivistynyt Maaninkajärven pohjukkaan vesireitin ja maantien risteyskohtaan. Säilynyt rakennuskanta kuvastaa hyvin kylän sosiaalista rakennetta.

Laivaliikenteen päätepiste sijaitsee Maaninkajärveen kuuluvan kapean Tuovilanlahden pohjukassa. Kylän kauppahuoneet ovat ryhmittyneet sataman äärelle ja pienasumukset mukailevat vanhaa itä-länsi -suuntaista maantietä.

Kylän pellot levittäytyvät lahden molemmille rannoille. Tuovilanlahti on osa Maaninkajärven valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
 
Historia
Maaninkajärven Tuovilanlahden pohjukassa sijainneessa kylässä oli 1560-luvulla kaksi taloa.

Kylän elinvoimaisuutta lisäsi 1864-1949 toiminut laivaliikenne, joka toi ihmisiä tutustumaan kylän kolmeen luonnonnähtävyyteen. Vuolas Korkeakoski Tuovilanlahden pohjoispuolella oli jo 1800-luvulla tunnettu maisemanähtävyys ja matkailukohde. Muita vanhoja nähtävyyksiä olivat Pirunpesä ja Mustalähde. Tuovilanlahden maisemien kauneus välittyi laajalti jo 1900-luvun alkupuolella mm. I.K. Inhan ja Z. Topeliuksen ansioista.
 
Lisätietoa
Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö. Ympäristöministeriö. Mietintö 66/1992.

Marja-Sisko Kataikko, Hilseilevän pinnan alla - vanhan rakennuksen omistamisen autuus ja ahdinko. Ajankohtaista ympäristöstä Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon ympäristökeskuksen tiedotuslehti 1/2003.
 
kohteeseen sisältyy:  kauppa- ja liikerakennus; kylä; kylä; piensatama;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Tuovilanlahden satama ja kylään johtava tie.

Tuovilan kylänraittia.

Tuovilan kylän mylly.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Tuovilanlahden kylä
 
© Museovirasto 2009