på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Loviisa Uusimaa
Orrengrundin tunnusmajakka ja luotsiasema
Kuvaus
Orrengrundin ajallisesti kerrostuneessa rakennuskannassa kuvastuvat pitkään jatkuneet luotsiperinteet. Saaren tunnusmajakka on yksi harvoista Suomenlahdella säilyneistä historiallisista merimerkeistä. Orrengrund sekä siellä sijaitsevat Puolustusvoimien ja Merenkulkulaitoksen rakennukset ovat hyvä esimerkki valtion ylläpitämään toimintaan perustuvasta virkamiesyhteisöstä merialueella.

Orrengrund sijaitsee Loviisan kaakkoispuolella merkittävässä meriväylien risteyskohdassa. Se on noin kilometrin pituinen, suhteellisen kapea havumetsää kasvava kalliosaari. Orrengrundin merihistorialliseen rakennuskantaan kuuluu muun muassa 1858 rakennettu tunnusmajakka, luotsiasemat vuosilta 1925 ja 1994 sekä alun perin vuodelta 1903 periytyvä loisto.

Orrengrundin tunnusmajakka on 22,6 metriä korkea kivitorni. Nelisivuisen tornin 15 metriä korkea alaosa on muurattu luonnonkivestä. Sen puinen yläosa korvattiin 1920-luvulla vanhan mallin mukaiseksi valetulla betonitornilla. Betoniosa on maalattu vaaleanpunaiseksi ja siinä on monitaitteinen peltikatto. Rakennuksen yläosassa on nykyisin puolustusvoimien tulenjohto- ja tähystystorni.

Vuoden 1925 luotsiasema on valkoiseksi maalattu puurakennus. Siinä on kaksi kerrosta ja pieni valvomotorni. Vanhan aseman viereen rakennettiin 1957 viisikerroksinen tiilirakennus uudeksi luotsiasemaksi. Funkishenkistä luotsiasemaa on laajennettu 1990-luvulla, jolloin siihen on lisätty muun muassa moderni valvomo. Luotsiasemiin kuuluu suurella aallonmurtajalla suojattu satama, jossa on eri-ikäisiä huoltorakennuksia. Lisäksi Orrengrundilla on vanhojen luotsivartiotupien raunioita. Saaren länsikärjessä sijaitseva majakkamainen loisto muodostuu graniittijalustasta, noin 4,5 metriä korkeasta betonirungosta ja valurautaisesta loistokopista.
 
Historia
Loviisan väylän suulla sijaitsevalle Orrengrundin luotsivartiopaikalle rakennettiin tunnusmajakka jo 1760. Vanha pooki korvattiin uudella 1838. Se sortui kuitenkin jo parinkymmenen vuoden jälkeen. Nykyisinkin pystyssä oleva Jean Wiikin suunnittelema tunnusmajakka valmistui 1858. Rakennuksen alaosa muurattiin graniitista ja rapattiin valkoiseksi. Kiviosan päälle tehtiin 5,9 metriä korkea koristeellinen puutorni, jonka sisätiloissa oli luotsien käyttämä tähystämö. 1800-luvun lopussa pookiin sisustettiin erillinen vahtihuone, johon hankittiin myös kaakeliuuni. Tornin puinen yläosa korvattiin 1920-luvulla vanhaa puurakennetta muistuttavalla betonitornilla. Sen sisällä on nykyisin tilapäisessä käytössä oleva tulenjohto ja tähystystila.

Orrengrundiin rakennettiin 1802 valtion varoin ylläpidetty luotsivartiotupa. Vartiotupa uusittiin 1820 ja 1874. Jälleen uusi luotsiasema tehtiin 1913. Nykyisinkin olemassa olevat rakennukset valmistuivat 1925 ja 1957. 1800-luvun lopussa Orrengrundissa päivysti luotsivanhin ja kuusi luotsia, jotka luotsasivat aluksia Boistöön, Pellinkiin, Våtskäriin, Loviisaan ja ulos merelle.
 
Lisätietoa
Seppo Laurell, Suomen majakat. Nemo. Merenkulkulaitos 1999.

Harri Nyman, Meriväylien rakennusperintö. Toim. Marja-Leena Ikkala. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 21. Museovirasto 2009.
https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/merivaylien-rakennusperinto.pdf (haettu 21.9.2018).

Seppo Laurell, Valo merellä - Ljuset till havs. Suomen majakat 1753-1906. Finlands fyrar. John Nurmisen Säätiö. John Nurminens Stiftelse. Porvoo 2009.
 
kohteeseen sisältyy:  luotsiasema; majakka;
ympäristön nykyluonne:  merialue;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Orrengrund, keskellä uudempi luotsiasema.

Orrengrundin vanhempi luotsiasema.

Orrengrundin tunnusmajakka.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Orrengrundin tunnusmajakka ja luotsiasema
 
© Museovirasto 2009