på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Pedersöre Pohjanmaa
Storsandsundin kyläasutus
Kuvaus
Storsandsund on Pedersöreen johtavan kirkkotien varteen tiiviisti rakentunut raittikylä, jonka osittain 1700-luvulta peräisin oleva rakennuskanta on ruotsinkieliselle rannikkoseudulle tyypillistä ja hyvin säilynyttä.

Storsandsundin lahdelle kumpuilevaan maastoon kahdelle mäelle sijoittunut asutus muodostaa hyvin säilyneen, perinteisen pohjalaisen kulttuurimaiseman. Kylän halki kulkee vanha Pedersöreen johtava 1500-luvulla rakennettu kirkkotie.

Stenfältin ja Sandfältin kolmen talon (Storsandsundsvägen 115-121) asuinrakennukset seisovat rivissä vierekkäin, ja talousrakennukset on sijoitettu vanhan maantien vastapuolelle. Rakennuskanta on hyvin säilynyttä. Vanha tielinja on osittain nykyisen tien pohjana, ja osittain vanha tie on säilynyt maastossa nähtävillä olevana polkuna.

Nk. Carlanderin talo on rakennettu 1740-luvulla. Tila mainitaan jo 1500-luvulla. Yksikerroksisen päärakennuksen on rakennuttanut raatimies Johan Josef Carlander, ja sitä on jatkettu 1700-luvun loppupuolella. Vastapäätä seisoo Aspegrenin talo, joka on rakennettu luultavasti 1770-luvulla. Rakennukset ovat kuuluneet samaan tilaan. Rakennukset muodostavat edelleen pohjalaiselle rakennusperinteelle ominaisen kokonaisuuden. Paikalla on nykyisin myös uusi asuinrakennus.
 
Historia
Pohjanmaan rannikolla Purmonjoen suussa oli tiheä suurten kylien tiivistymä 1560-luvulla. Pedersören seurakunta perustettiin 1200-luvun puolivälin paikkeilla.
 
Lisätietoa
K.A Åkerblom, Pedersöre storsockens historia del I. Jakobstad 1950.

Bror Åkerblom, Pedersöre historia. Jakobstad 1971.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pihapiiri; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Storsandsundin kylän rakennuksia.

Talousrakennuksia Storsandsundin kylässä Pedersöressä.

Storsandsundin kylän rakennuksia.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Storsandsundin kyläasutus
 
© Museovirasto 2009