på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Kuopio Pohjois-Savo
Kuopion lääninsairaala
Kuvaus
Kuopion entinen lääninsairaala on luonteenomainen osa valtion rakennusperintöä ja samalla se kuuluu historiallisten läänikeskusten tärkeään julkiseen rakennuskantaan. Valtion suunnittelu- ja rakennustoiminnan tulokset ovat säännöllisesti korkeatasoista arkkitehtuuria ja myös syntytapansa, toiminnallisten erityispiirteidensä ja käyttövaiheidensa kannalta valtakunnallisesti merkittävää rakennusperintöä.

Kuopion entinen lääninsairaalan alue Valkeisenlammen rannalla, kaupunginsairaalan pohjoispuolella, muodostaa Yleisten rakennusten ylihallituksessa suunniteltuine, ulkoasultaan verraten hyvin säilyneine laitosrakennuksineen sairaaloiden arkkitehtuurihistorian ja yleensä valtion rakennustoimen vaiheiden kannalta huomionarvoisen kokonaisuuden. Alueen tärkeisiin piirteisiin kuuluu nykyisin myös 1990-luvun alussa valmistunut oppilaitosrakennus, jonka nykyarkkitehtuuri oivallisesti täydentää muutoin historiallisista rakennuksista koostuvaa kokonaisuutta.
 
Historia
Tuntuva osa valtion rakennustoiminnasta 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa liittyi läänien pääkaupunkeihin sijoitettuihin valtion toimitiloihin ja laitoksiin. Näitä olivat Kuopiossa mm. maaherran residenssi, lääninvankila, asevelvollisen sotaväen kasarmialue ja lääninsairaala.

Kuopion lääninsairaala (per. 1700-luvun loppuvuosina) päätettiin siirtää 1810-luvulla kaupungin palaneen postikonttorin paikalle Lahdentaan alueelle Maljalahden luo. Sairaalan naapuriksi sijoitettiin uusi kruunun- eli lääninvankila, jonka rakennushanke tuli vireille 1810-luvun lopulla. Lahdentaan sairaalan puinen rakennusryhmä valmistui 1820-luvun alkuun mennessä. Sittemmin vankilan yhteyteen liitetyn (kahdessa vaiheessa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa) lääninsairaalan alkuperäinen puinen päärakennus on yhä jäljellä (nykyisen vankilan nk. puutalokorttelin Sakkola-niminen rakennus).

Hanke lääninsairaalan saamiseksi parempiin tiloihin tuli vireille 1860-luvulla ja 1867 valtio lunasti tarkoitukseen kaupungilta alueen Valkeisenlammen luota ruutukaava-alueen ja lammen välimaastosta. Uuden lääninsairaalan rakennusten suunnittelu Yleisten rakennusten ylihallituksessa käynnistyi samoihin aikoihin. Uudet rakennukset, nyt tiiliset, rakennettiin 1870-luvulla siten, että laitos oli valmiina 1877. Rakennuskanta käsitti päärakennuksen ja isohkon kaksikerroksisen sairaalarakennuksen lisäksi mm. yksikerroksisen asuinrakennuksen taloudenhoitajalle.

Sairaalan laajentaminen kirurgisen osaston rakennuksella tuli hankkeena vireille 1900-luvun alkuvuosina. Olevan laitoksen eteläpuolelta valtio pakkolunasti kaupungilta maa-alueen tarkoitukseen. Uusi rakennus suunniteltiin Yleisten rakennusten ylihallituksessa (pääsuunnittelijana Magnus Schjerfbeck). Rakentaminen tapahtui 1908-10. Kirurgisen osaston näyttävä rakennus sijoitettiin Sairaalakadun suuntaisesti siten, että sen pääjulkisivu muodostaa edustavan päätteen Kauppakadulle. Samassa rakennusvaiheessa alueelle rakennettiin isohko talousrakennus (alkuaan keittiö-, pesula ja leipomotilat) ja 1870-luvun taloudenhoitajan rakennus laajennettiin kaksikerroksiseksi lääkäreiden asuintaloksi.

Lääninsairaala on vuodesta 1959 otettu alan oppilaitoskäyttöön. Vanhan rakennuskannan ohella historiallisen laitosalueen arkkitehtoninen yleisilmettä rakentaa myös alueen pohjoisreunaan 1990-luvun alussa noussut oppilaitos (Arkkitehtitoimisto Pekka Pitkänen Ky).

1870-luvun sairaalarakennus sekä 1900-luvun alun sairaala ja talousrakennus on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla 1994.
 
Lisätietoa
Suojelun valmistelu- ja seuranta-aineisto Museoviraston rakennushistorian osastolla.

Rakennushallituksen piirustusarkisto, Kansallisarkisto.

Yleisten rakennusten ylihallituksen painetut vuosikertomukset.

Elli ja A. J. Hällström, Piirteitä Kuopion Lääninsairaalan vaiheista, Helsinki 1914.

Helena Riekki, Kuopion kaupungin rakennushistoria. Kaupungin rakentamisvaiheita vuodesta 1875, Kuopion historia 6, Kuopion kaupunki. 2005.

Kuopion seudun kulttuuriympäristö seutukunnan vahvuudeksi. Kulttuuriympäristöselvitys Kuopion seudun maakuntakaavaa varten. Pohjois-Savon liitto 2006.

Kuopion kulttuuriympäristö - strategia ja hoito-ohjeet. Kuopion kaupunki 2007.
 
kohteeseen sisältyy:  oppilaitos; sairaala, parantola;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Kuopion entisen lääninsairaalan päärakennus muodostaa Kauppakadun päätteen.

Kuopion entisen lääninsairaalan tiilirakennus ja moderni oppilaitos.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Kuopion lääninsairaala
 
© Museovirasto 2009