på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Vihti Uusimaa
Suontaan viljelymaisema
Kuvaus
Suontaan kylä viljelymaisema kuvastaa Uudenmaan vauraan maaseutupitäjän keskiajalta periytyvien kylien agraarihistoriaa ja rakentamisperinnettä. Suontaan Hovin ja Yli-Knuutilan entisen rusthollin talouskeskukset kuvastavat 1700-luvun isojaon jälkeistä asutuksen sijoittumisperiaatetta. Rakennuskanta on muotoutunut isojaon ja 1900-luvun alun mallitilakauden välisellä ajanjaksolla.

Viljelymaisemassa on havaittavissa perinteisen maatalouden kauden viljelyn sopeutuminen maaperän ja muiden luonnonolosuhteiden asettamiin reunaehtoihin.

Suontaan kylän asutusmaisemaa hallitsee Suontaan luhtaniitty ja sitä ympäröivät pellot. Keskellä viljelymaisemaa on autioitunut kylätontti. Viljelymaiseman reunoilla ovat Suontaan Hovin ja Yli-Knuutilan tilakeskukset. Alueen tiestö noudattaa 1700-luvun linjauksia, mahdollisesti vanhempiakin.
 
Historia
Suontaan luhtaniitty oli seudun parhaita niittyjä, jossa Kirkkojärveä ympäröivillä kylillä oli niittyomistuksia.

Kylän talot sirtyivät isojaon yhteydessä peltoaukean keskeltä sen reunoille. Suontaan Hovin päärakennuksen vanhimmat osat ovat peräisin 1700- ja 1800-lukujen taitteesta, rakennusta korotettiin 1920-luvulla. Itäinen siipirakennus on 1700-luvulta oleva väentupa ja läntinen on luhtiaitta.

Yli-Knuutilan päärakennus rakennettiin isojaon jälkeen 1777. Syytinkirakennus, luhtiaitta, viljamakasiini ja talli ovat 1830-luvulta, arkkitehti Heikki Siikosen suunnittelema tiilinavetta 1920-luvulta. Suontaassa toimi 1800-luvun puolivälissä kymmenen vuoden ajan kaakeli- ja saviastiatehdas.
 
Lisätietoa
Seppo Myllyniemi, Vihdin historia 1800-1918, Vihti Venäjän vallan aikana. Vihdin kunta 1990.

Johanna Forsius-Nummela, Vihdin maisemahistoriallinen selvitys. Vihdin kunta 1994.

Eino Ketola, Vihdin historia 1918-1965 maanjaon aika 1 : 1918-1939. Vihdin kunta 1996.

Eino Ketola, Vihdin historia 1918-1965 maanjaon aika 2 : 1939-1965. Vihdin kunta 1997.
 
kohteeseen sisältyy:  kartano; navetta; pihapiiri; talonpoikaistalo; talousrakennus;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Suontaan viljelymaisema
 
© Museovirasto 2009