på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Kerava Uusimaa
Keravan vankila
Kuvaus
Keravan vankilan vaiheet maan ensimmäisenä valtion kasvatuslaitoksena ja sen jälkeen nuorisovankilana ilmentävät nuoriin rikoksentekijöihin kohdistuneen julkisen vallan huolenpidon historiallista kehitystä. Monipuolinen ja hyvin säilynyt rakennuskanta ja kehystävien peltoaukeiden luonnehtima laitosmaisema vahvistavat laitoksen asemaa lastenhuollon ja vankilatoiminnan avainkohteena.

Keravan vankila, alkuaan kasvatuslaitos, sijaitsee Keravanjoen viljelymaisemassa. Laitoksen monipuolista, monessa vaiheessa syntynyttä rakennusryhmää hallitsee päänäkymissä lehmuskujan päättävä, arkkitehtuuriltaan ilmeikäs kolmikerroksinen päärakennus 1880-luvulta.

Alusta pitäen laitosalueelle on antanut leiman lähipiirin huoliteltu ja hyvin hoidettu, osin puistomainen ympäristö, joka toimii välittävänä vyöhykkeenä rakennusryhmien ja laitoksen toimintaa alusta pitäen palvelleiden peltoaukeiden välissä.
 
Historia
Suomeen ryhdyttiin perustamaan kasvatuslaitoksia sen jälkeen, kun vuoden 1889 rikoslaissa oli säädetty 7-14 -vuotiaiden määräämisestä tuollaisiin laitoksiin.

Ensimmäinen, pojille tarkoitettu kasvatuslaitos avattiin 1891 silloisen Tuusulan kunnan alueella. Tämän Koivula-nimisen laitoksen perustamisvaiheen rakennuskanta, johon nykyinen päärakennus sisältyi, suunniteltiin Yleisten rakennusten ylihallituksessa arkkitehti Florentin Granholmin johdolla ja toteutettiin 1888-1890.

Laitosta täydennettiin tuntuvasti 1890-luvun lopun ja 1900-luvun alkuvuosien rakennusvaiheissa, joiden eräänä perusteluna oli paikkaluvun lisääminen 70:stä 100:aan. Näissä rakennusvaiheissa laitokseen lisättiin suurehko talousrakennus, joka sisälsi mm. juhla-, rukous- ja ruokailusalin sekä laulu- ja voimistelusalin, sekä johtajan ja muun henkilökunnan asuintaloja, työ- ja pajatiloja, navetan (nykyinen kurssikeskus). Arkkitehtuurisuunnittelusta huolehti Yleisten rakennusten ylihallitus.

Koivulan kasvatuslaitos muutettiin 1927 Keravan nuorisovankilaksi ja rakennuksiin tehtiin runsaasti muutoksia. Näkyvin ilmaus laitoksen muuttuneesta luonteesta oli päärakennuksen taakse 1930-luvun alussa valmistunut sellisiipi. Laitoksen uudempaa rakennuskantaa edustaa 1960-luvun nuoriso-osasto, joka sijaitsee hieman erillään päälaitoksesta.
 
Lisätietoa
Suojelun valmisteluaineisto Museoviraston rakennushistorian osastossa.

Veikko Virtanen, Keravan nuorisovankilan perustaminen ja toiminta vv. 1927-1942. Vankeinhoito 1946.

Jarkko Sinisalo, Vankeinhoidon rakennukset. Rakennusperintömme - kulttuuriympäristön lukukirja. Ympäristöministeriö ja Museovirasto 2001.

Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma. Keravan kaupunki 2003.
 
kohteeseen sisältyy:  navetta; puisto; talousrakennus; vankila;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Vankilan päärakennus.

Keravan vankilan pajatiloja.

Keravan vankilalle johtava puukujanne.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Keravan vankila
 
© Museovirasto 2009