Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Suomussalmen kirkko, Suomussalmi. Suomussalmen kirkko ja kellotapuli. Kuva: MV/RHO 125539:25 Jokinen Martti 1993