Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Lappeenrannan linnoitus- ja varuskuntakaupunki, Lappeenranta. Lappeenrannan linnoitus. Kuva: MV/RHO 125404:1 Hannu Vallas 2003