Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Partakosken, Kärnäkosken ja Järvitaipaleen linnakkeet, Savitaipale. Kärnäkosken linnake. Kuva: MV/ RHO 124386:2 Hannu Vallas 1999