Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Korkeakosken teollisuusympäristö, Kotka. Korkeakosken voimala. Kuva: MV/RHO 39940:1 Hannu Vallas 1997