Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Uuraisten kirkko ja ympäröivä kulttuurimaisema, Uurainen. Uuraisten kirkko. Kuva: MV/RHO Hannu Vallas 2002