Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Tyrnävän Meijerikatu, Tyrnävä. Meijerin aluetta Tyrnävällä. Kuva: MV/RHO 43504 Pekka Kärki 1998