Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Pitkäniemen sairaala, Nokia. Pitkäniemen sairaala sijaitsee peltojen ja vesistön rajaamalla niemellä. Kuva: MV/RHO Hannu Vallas 2006