Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Aulangon puisto, Hämeenlinna. Aulangon luonnonpuisto ja hotellialue. Kuva: MV/RHO Hannu Vallas 2004