Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Euran kirkkoympäristö, Eura. Euran kirkko. Kuva: MV/RHO 124873:1 Martti Jokinen 1998